Roślinność do inwentaryzacji

0
133

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozstrzygnęła pierwszy przetarg na zadania związane z budową nowego lotniska.  

Przedmiotem postępowania jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych dla nowych linii kolejowych prowadzących do Portu Lotniczego Solidarność. To oznacza, że wyłonione w przetargu firmy będą miały za zadanie zbadać florę i faunę na terenach przeznaczonych pod infrastrukturę komunikacyjną. Badania mają wskazać chronione, rzadkie lub zagrożone gatunki roślin i zwierząt występujące na trasie przyszłej linii kolejowej. To element niezbędnych badań środowiskowych związanych z inwestycją.

W ramach postępowania wyłoniono 6 firm. – Za nami rozstrzygnięcie pierwszego dużego przetargu kolejowego CPK. Spółka podpisze z wykonawcami umowę ramową na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy będą każdorazowo brały udział w organizowanych przez CPK zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena – informuje pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Wspomniane zamówienia cząstkowe będą dotyczyć kolejnych fragmentów liczących łącznie ok. 220 tysięcy hektarów terenów w całej Polsce. – Jako jedna z pierwszych inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na terenie, na którym powstanie 140-kilometrowy odcinek linii dużych prędkości Warszawa – CPK – Łódź. Kolejne inwentaryzacje będą wykonywane w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych, w miarę postępu prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych odcinków – tłumaczy Mikołaj Wild, p.o. prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Łącznie w ramach Programu Kolejowego ma powstać 1600 km nowych linii kolejowych łączących 10 kierunków z Warszawą i Baranowem. Koszt inwentaryzacji przyrodniczych wyniesie ok. 26 mln zł.