Rok z deficytem

0
53

Krótko przed świętami Rada Gminy Grodzisk Mazowiecki zagłosowała za przyjęciem uchwały budżetowej na 2020 r.

Sesja budżetowa odbyła się 20 grudnia. Projekt został wcześniej zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, teraz w głosowaniu przeszedł zdecydowaną większością głosów – za przyjęciem budżetu zagłosowało 19 radnych, 2 było przeciw.

Budżet na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 351 mln zł i wydatki w kwocie 381 mln zł. To oznacza aż trzydziestomilionowy deficyt, który ma zostać sfinansowany dzięki emisji obligacji gminnych. Tradycyjnie największy kawałek budżetowego tortu przypadnie oświacie – koszty związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych pochłoną blisko jedną trzecią budżetu (109 mln zł). Z pewnością jednak mieszkańców najbardziej interesować będą zaplanowane na ten rok inwestycje. Tu budżet zakłada wydatkowanie ponad 91 mln zł, czyli blisko 25% całości. Na co mają zostać przeznaczone środki? Najdroższą inwestycją będzie oczywiście budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej, na którą w 2020 r. samorząd wyda 22 mln zł. Kolejna ważna i kosztowna inwestycja to budowa szkoły podstawowej w Szczęsnym – jej koszt oszacowano na 13 mln zł. 10 milionów złotych ma pochłonąć budowa nowego ratusza na tyłach willi Niespodzianka. 7 milionów złotych to z kolei kwota zabezpieczona na modernizację placówek oświatowych, w tym dokończenie budowy hali sportowej przy SP nr 5, rozbudowa SP nr 2 i remont podstawówki w Izdebnie Kościelnym. Półtora miliona złotych przeznaczono na budowę nowej strażnicy OSP. Ponadto w budżecie przewidziano również budowę i remonty dróg gminnych (łącznie na ten cel przeznaczono 10 mln zł). Zabezpieczono również wsparcie dla innych jednostek samorządowych w realizacji remontów na terenie gminy. Województwo mazowieckie otrzyma 1 mln zł na remont skrzyżowania drów wojewódzkich (ul. Chełmońskiego i Żyrardowskiej). Tyle samo otrzyma powiat grodziski na modernizację dróg powiatowych w gminie.

Tegoroczny budżet jest znacznie wyższy od poprzedniego – w 2019 r. dochody gminy wyniosły 307 mln zł, zaś wydatki 312 mln zł. Deficyt wyniósł wówczas niespełna 5,5 mln zł, zaś na inwestycje przeznaczono 84,7 mln zł.