Relaks zbyt drogi

108

Żabiowolski magistrat częściowo unieważnił przetarg na budowę otwartych stref aktywności w kilku miejscowościach na terenie gminy.

Na początku listopada Urząd Gminy Żabia Wola ogłosił postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bartoszówce, Józefinie, Kaleni, Słubicy Dobrej, Władysławowie i Żelechowie. W wybranych miejscach miały pojawić się nowe elementy małej architektury, siłownie plenerowe i urządzenia do gier.

W Bartoszówce, przy kompleksie sportowym na ul. Okrężnej, miała pojawić się siłownia, stoły do chińczyka i szachów, stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci. Taki sam zestaw miał stanąć w Józefinie. W Kaleni z kolei planowano strefę relaksu, obejmującą altanę, ławki i kosze na śmieci oraz niewielki plac zabaw. Mieszkańcy Słubicy Dobrej mieli zyskać podobną altanę, dodatkowo w planach było miejsce na ognisko. Teren przy ul. Słonecznej miały ozdobić także nowe krzewy i byliny. Nieco większa strefa miała stanąć we Władysławowie – tu oprócz altany planowano też betonowy grill i plac zabaw złożony z urządzeń sprawnościowych i wspinaczkowych oraz piaskownicy. Z kolei w Żelechowie, niedaleko strażnicy OSP, projekt zakładał siłownię plenerową, plac zabaw i strefę relaksu z małą architekturą, stołami do gier i stojakami na rowery. Zadanie podzielono na dwie części. Pierwsza z nich zakładała realizację zadań w Kaleni, Józefinie, Władysławowie, Słubicy oraz zagospodarowanie terenu w Bartoszówce. Druga część obejmowała budowę siłowni w Bartoszówce, Józefinie i Żelechowie.

Plany zweryfikowała jednak rzeczywistość. Kwoty podane przez jedynego oferenta okazały się zbyt wysokie – na realizację pierwszej części Gmina planowała przeznaczyć 80 000 zł, tymczasem złożona oferta opiewała na kwotę dwukrotnie wyższą – 159 000 zł. Z tego powodu magistrat zdecydował się unieważnić tę część przetargu i skupić się na razie na realizacji drugiego zadania, czyli montażu trzech plenerowych siłowni. Tu również budżet został przekroczony – oferent wycenił zadanie na niespełna 221,5 tys. zł, podczas gdy Gmina planowała wydać na realizację nieco ponad 201 tys. zł. W związku z tym, że oferowana kwota mieściła się w dopuszczalnym pułapie, magistrat postanowił zrealizować tę część inwestycji. Wykonawcą będzie firma Speed Invest Sp. z o.o. z Wołomina, która zamontuje urządzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy.