Przychodnia z dotacją

2

Budowa nowej filii przychodni SPZOZ Piastun w al. J. Piłsudskiego na ostatniej prostej. Miasto na inwestycję otrzymało ponad 1,1 mln zł dotacji. Władze Piastowa zaciągnęły również niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 1,7 mln zł.

Piastowski samorząd chce zapewnić mieszkańcom najwyższy standard usług medycznych oraz dogodne warunki do korzystania z nich. W styczniu 2018 roku podpisano umowę na budowę przychodni przy al. Piłsudskiego i przedłużeniu ul. Skorupki. Efekty prowadzonych działań są widoczne, obecnie na terenie inwestycji prowadzone są prace wykończeniowe. Władze miasta podkreślają, że filia przychodni będzie charakteryzowała się wysokimi standardami ekologicznymi.

Inwestycja wiąże się ze sporymi nakładami – ponad 7,9 mln zł. Ważne dla samorządu są środki zewnętrzne. W ostatnim czasie burmistrz Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na udzielenie dotacji. Miasto otrzyma ponad 1,1 mln zł, czyli 40% kosztów kwalifikowanych zadania. To nie wszystko. Jednocześnie władze Piastowa zawarły umowę na niskooprocentowaną pożyczkę – ponad 1,7 mln zł. Formy wsparcia są ze sobą powiązane.

Budowa nowej filii przychodni to jedna strona działań miasta. Magistrat podejmuje również działania związane z placówką SPZOZ Piastun przy ul. Mikołaja Reja. W zeszłym roku miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 3,9 mln zł na doposażenie istniejącej przychodni oraz budowanej filii. Obecna placówka zyskała m.in. cyfrowy aparat RTG z systemem archiwizacji wraz z integracją z system informatycznym, defibrylator z osprzętem, respirator czy kardiomonitor.