Przekształceń czas

161

Zgodnie z reformą oświaty, od 1 września obowiązywać będzie nowa struktura szkół. Radni powiatu pruszkowskiego dokonali przekształcenia placówek w regionie.

Reforma oświaty realizowana jest stopniowo od 1 września 2017 r. Głównym jej celem jest likwidacja gimnazjów, czyli powrót do kształcenia dwustopniowego. Warto przypomnieć, że system trzystopniowy został wprowadzony w 1999 roku.

Nie da się ukryć, że realizowana reforma wzbudziła wiele wątpliwości. Pojawiały się głosy krytyczne, ale i nie brakuje zwolenników zmian. Przede wszystkim chodziło o likwidację gimnazjów. W poprzednim roku szkolnym nie przeprowadzano rekrutacji do szkół gimnazjalnych i zasadniczych zawodowych. Od 1 września obowiązywać będzie nowa struktura – ośmioletnia podstawówka oraz czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia szkoła branżowa I stopnia i dwuletnia szkoła branżowa II stopnia. Dla wielu placówek pojawia się kolejny problem – kumulacja roczników. W rekrutacji do szkół średnich na rok 2019/2020 weźmie udział zdecydowanie większa liczba uczniów.

W związku z reformą, na samorządy spadają liczne obowiązki. Nie tylko te związane z dostosowaniem budynków, czyli przeprowadzeniem remontów i wyposażeniem klas w odpowiednie pomoce dydaktyczne, ale także formalne. Na V sesji powiatu pruszkowskiego radni zajęli się sprawą przekształcenia placówek w regionie. Podjęto uchwały dotyczące przekonstruowania ze szkół trzyletnich na czteroletnie: Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Warto wspomnieć, że w przypadku placówek znajdujących się przy ul. Gomulińskiego planowane są kolejne zmiany. Od września zamiast trzech będzie tam funkcjonowała Szkoła Mistrzostwa Sportowego – LO.

Z kolei Technikum wchodzące w skład ZS im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz Technikum przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie zostaną przekształcone z czteroletnich na pięcioletnie.