Przejście częściowo dostępne

144

Mieszkańcy od dawna czekają na udostępnienie podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów pod torami PKP w ciągu ulic Sportowej i Przejazd. Niedawno zakończyły się tu prace budowlane i można już z niego korzystać.

W piątek 22 marca wykonawca zakończył budowę ciągów pieszo-rowerowych i z przejścia tego można już korzystać. Trwać będą tutaj jeszcze prace wykończeniowe, dlatego należy zachować ostrożność. Jest jeszcze trochę budowlanego bałaganu, brakuje oświetlenia, ale da się przejść, a nawet przejechać. W trakcie prac wykończeniowych wykonany zostanie montaż oświetlenia tunelu i terenu w rejonie wejść, pomp odwodnienia tunelu, kamer monitoringu wizyjnego, barier i poręczy, oszklenia wiat wejściowych. Już teraz przejście wygląda imponująco, natomiast po całkowitym zakończeniu prac, będzie to naprawdę piękny i funkcjonalny obiekt.

Warto przypomnieć, że tunel ten powstał dzięki uporowi oraz skutecznym negocjacjom burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z zarządem PKP PLK. Przeprawa ta nie była ujęta w planie modernizacji linii PKP na odcinku Grodzisk-Warszawa, lecz dzięki zabiegom burmistrza udało się przekonać zarządcę linii do włączenia go do programu całej modernizacji odcinka. Dzięki dużej dotacji z Unii Europejskiej, przejście zrealizowane zostało praktycznie ze środków inwestora.

Ze środków Urzędu Gminy Brwinów wykonana została dokumentacja projektowa, oświetlenie tunelu oraz monitoring. Do zadań gminy będzie też należało bieżące utrzymanie tunelu w czystości oraz dbałość o odpowiedni stan techniczny.

Prace wykończeniowe mają się zakończyć w kwietniu. Wtedy obiekt już oficjalnie zostanie oddany do użytku.