Przejścia zostaną doświetlone

0
217

Trzy przejścia dla pieszych na terenie Michałowic i Piastowa zostaną doświetlone. Inwestycja pochłonie ponad 97 tys. zł.

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa to jedno, a działanie na rzecz jego poprawy to drugie. Powiat pruszkowski zajmie się kwestią doświetlenia trzech przejść dla pieszych na terenie Michałowic i Piastowa. Niejednokrotnie podkreśla się kwestię widoczności na drodze po zmroku. Piesi powinni być wyposażeni w odblaski, jednak te nie są gwarantem pełnego bezpieczeństwa. Oświetlenie uliczne odgrywa niezwykle ważną rolę i pozwala kierowcy dostrzec pieszych bądź rowerzystów na drodze. Wtedy prowadzący pojazd może odpowiednio wcześnie zareagować.

W najbliższych miesiącach słupy z oświetleniem pojawią się przy ul. Jesionowej w Michałowicach (w pobliżu sklepu), przy ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych (skrzyżowanie z ul. Marii Konopnickiej) oraz przy ul. Warszawskiej w Piastowie (skrzyżowanie z ul. Noakowskiego). Zarząd powiatu pruszkowskiego podpisał umowę z wykonawcą zadania. Zakres inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę doświetlenia przejść, a także działania związane z ich przebudową i odtworzeniem nawierzchni dróg.

Koszt wykonania oświetlenia trzech przejść to koszt nieco ponad 97 tys. zł. Zadanie ma być zrealizowane do końca czerwca 2019 roku.