Przejazd usprawniony

169

Blisko 690 tys. zł kosztowała przebudowa skrzyżowania ul. Andrzeja z al. Armii Krajowej w Pruszkowie. W ramach inwestycji wyodrębniono lewoskręt.

Al. Armii Krajowej stanowi jedną z ważniejszych dróg w Pruszkowie. Można nią dojechać do centrum miasta oraz Komorowa i Pęcic. Do niedawna skrzyżowanie drogi z ul. Andrzeja podnosiło kierowcom ciśnienie. Często płynność ruchu zaburzał brak lewoskrętu. Kierowcy chcący skręcić w ul. Andrzeja musieli cierpliwie czekać, aż jadący z naprzeciwka przejadą bądź zatrzymają się na czerwonym świetle. W związku z tym rano i w godzinach popołudniowych tworzyły się tam zatory.

Pod koniec ubiegłego roku zarządca drogi, czyli Powiat Pruszkowski, zajął się sprawą i przeprowadził postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Po cichu liczono, że inwestycję uda się przeprowadzić w 2018 roku. Tak się jednak nie stało. Wszystko przez sporą różnicę między środkami zarezerwowanymi na zadanie w budżecie a złożoną ofertą.

Przetarg ostatecznie rozstrzygnięto w kwietniu. Wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do działania. W ramach inwestycji poszerzono jezdnię al. Armii Krajowej na odcinku ponad 40 metrów. Pojawił się nowy pas, który umożliwia bezkolizyjny skręt. Roboty drogowe zakończyły się 9 sierpnia, zgodnie z założonym terminem. Dokładny koszt przebudowy to 688 488,61 zł.

Z pewnością pojawienie się lewoskrętu z Armii Krajowej w ul. Andrzeja usprawni ruch i uspokoi komunikację w tym miejscu.