Przebudowa zaplecza sportowego

100

Szykuje się remont w szkole podstawowej w Michałowicach. Gmina planuje przebudowę części sportowej placówki.

Szkoła w Michałowicach wychowała już niejedno pokolenie. Placówka rozpoczęła działalność w 1945 r. jako filia placówki w Czechowicach. Dopiero w roku szkolnym 1951/52 zaczęła funkcjonować jako samodzielna szkoła. W 1960 r. do użytku oddano nowy budynek, zaś w 1989 r. powiększył się on o dziesięć sal lekcyjnych. Uczniowie zyskali również halę sportową, która powstała w 1996 r. Teraz nadszedł czas na modernizację zaplecza sportowego.

Gmina Michałowice planuje remont szatni i sanitariatów, podniesienie ich standardu, urządzenie WC dla niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wykonana zostanie modernizacja pomieszczeń dla nauczycieli i pomieszczenia gospodarczego. Na pewno nie zabraknie kurzu. Modernizacja wymaga przeprowadzenia rozbiórek ścian działowych i posadzek. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną roboty związane z ułożeniem nowych poziomów kanalizacyjnych, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej w całym obszarze parteru oraz oczyszczeniem grzejników i wymianą uszkodzonych podejść i pionów centralnego ogrzewania. Ponadto nastąpi wymiana wewnętrznych instalacji oświetlenia, pojawią się nowe posadzki – w szatniach będą to barwne, fakturowe i przeciwpoślizgowe wykładziny syntetyczne. Nie zapomniano o elementach łazienkowych, stolarce drzwiowej czy malowaniu ścian.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wykonawca powinien być znany w ciągu najbliższych dni. Modernizacja zaplecza sportowego w szkole w Michałowicach ma potrwać do końca listopada.