Przebudowa ul. Skargi

90

Trwa modernizacja ul. Piotra Skargi w Piastowie. Koszt inwestycji to ponad 281 tys. zł.

Infrastruktura drogowa wymaga sporych nakładów. W nawierzchniach ulic zdarzają się dziury, a bywa, że ich ogólny stan jest daleki od ideału i konieczna jest całkowita modernizacja. Czasami trzeba liczyć się z utrudnieniami, ale ostateczny efekt daje satysfakcję i zdecydowany komfort.

W ostatnim czasie w Piastowie prowadzono działania związane z przebudową i odwodnieniem na ul. J. Fałata i ul. K. Przerwy-Tetmajera.

Miasto przystąpiło do kolejnej inwestycji drogowej. Obecnie prowadzone są prace związane z modernizacją ul. P. Skargi. Roboty realizowane są na odcinku od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej. Pierwsze działania wykonawcy skupiły się na rozebraniu starych krawężników, chodników z płyt betonowych oraz nawierzchni z kostki. Modernizacja drogi ma wydatnie wpłynąć na poprawę warunków ruchu dla pieszych i kierowców. Chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej, zaś nawierzchnia ulicy z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfaltowych.

Wszystkie prace związane z remontem ul. Skargi powinny zakończyć się do 30 października br.