Przebudowa Południowej

0
460

Wykonawca robót na trasie S8 przebudowuje ulicę Południową w Starej Wsi, która łączy rondo na węźle Młochów z ulicą Grodziską.

Prace związane z przebudową już od dłuższego czasu utrudniają ruch tym ważnym połączeniem. Prace powoli zbliżają się jednak do końca i komunikacja w tym miejscu ulegnie zdecydowanej poprawie. Wcześniej wykonane zostały wszelkie roboty ziemne, związane z położeniem instalacji, stara szosa została zdemontowana, a droga została przebudowana według nowego projektu. Wykonana została nowa podbudowa, zamontowane nowe krawężniki, oraz położona nowa nawierzchnia asfaltowa. W tej chwili na przebudowywanym skrzyżowaniu z serwisówką położona jest już warstwa ścieralna i przejeżdżając przez nie, jak i przez rondo pod wiaduktem, nie podskakujemy już na progach. W Starej Wsi ruch przez skrzyżowanie ulic Południowej i Grodziskiej będzie się teraz odbywał przez wybudowane w tym miejscu rondo.

W tej chwili dopuszczony jest już tutaj częściowo ruch, jednak z uwagi na trwające jeszcze prace budowlane, należy zachować szczególną ostrożność. Ruch odbywa się wzdłuż ulicy Grodziskiej, natomiast ulicą Południową jeszcze nie pojedziemy. Szybko postępujące prace dają jednak nadzieję, że niedługo przywrócony zostanie ruch na całym odcinku.