Pruszkowskie pszczoły

0
179

Coraz więcej pszczół w Pruszkowie. To nie przypadek, a świadoma działalność miasta, które angażuje się w działania na rzecz tych owadów.

Pierwszy krok Pruszków wykonał w zeszłym roku. Wtedy miasto zaangażowało się w pomoc pszczołom na zaproszenie organizatora akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Podczas wydarzenia „Pszczeli piknik” dzieci malowały ule. – Na festynie rozdawano wrzosy – rośliny przyjazne pszczołom,  z których owady mogą czerpać pokarm, podczas festynu odbywał się  pokaz pszczół w przedszkolnym ulu, wyrabiano świece z wosku oraz podjęto inne działania  informacyjno-edukacyjne – podaje im Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, naczelnik wydziału ochrony środowiska Pruszkowa.

Krok po kroku Pruszków stawał się coraz bardziej zaangażowany w projekt. W kwietniu powstała miejska pasieka; wystarczyło kilka tygodni i liczba pszczół zwiększyła się. – Najpierw zaczynaliśmy od ustawienia i zasiedlenia 3 uli. Pszczoły dobrze się zaaklimatyzowały i powiększono pasiekę o kolejne pięć rodzin. Teraz pasieka liczy 8 uli – przedstawia Jakubczak-Garczyńska.

Pasieka mieści się w rejonie toru kolarskiego, na wprost ogródków działkowych. Z pewnością pszczoły wzbudzają zainteresowanie, a mieszkańcy czekają na efekty ich pracy. Na chętnych do spróbowania lokalnego miodu z pewnością będą przygotowywane degustacje. – Pozyskany miód będzie miejskim gadżetem, który będzie przeznaczony dla mieszkańców – zapewnia naczelnik wydziału ochrony środowiska.

W Pruszkowie powstała również łąka kwietna, co jest efektem przystąpienia do programu „Gmina przyjazna pszczołom”. Mieszkańcy mogą podziwiać teren przy ul. Kurca, który pięknie rozkwita.