Powstanie ośrodek kultury?

163

Rosną szanse na budowę ośrodka kultury w Komorowie. Niewykluczone, że w tym roku gmina Michałowice zrobi krok w kierunku wykonania projektu.

Dla mieszkańców Komorowa powstanie ośrodka kultury stanowi ważną sprawę. Niejednokrotnie podkreślali, że chcieliby taki obiekt. Zgodnie z planem miejscowym, ośrodek kultury mógłby powstać na części działki stanowiącej pl. Marii i Józefa Markowiczów. Występuje jednak pewna niedogodność. Znajduje się tam skatepark, który powstał w ramach dofinansowania z funduszy norweskich, a termin trwałości obiektu mija dopiero w październiku 2021 roku.

Wydawałoby się więc, że mieszkańcy Komorowa muszą czekać. Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka skierowała jednak pismo do Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, aby zyskać pełen obraz sytuacji. Zapytała w nim o możliwość wcześniejszej budowy obiektu przeznaczonego na cele kultury oraz ewentualnej kolizji z istniejącym skateparkiem. Okazuje się, że gmina już teraz może myśleć o inwestycji, ale… – Planowana budowa Domu Kultury w Komorowie może stanowić kontynuację osiągnięć projektu w zakresie profilaktyki zdrowotnej, pod warunkiem, że inwestycja ta nie zakłóci obowiązku utrzymywania projektu nr PL0448 – napisało w odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia.

Najprawdopodobniej w tym roku gminie uda się rozpocząć procedurę związaną z inwestycją. W budżecie jest zbyt mało środków, aby myśleć o rozpoczęciu budowy. 150 tys. zł pozwoli na działania projektowe. Władze Michałowic wiedzą, na czym stoją, i mogą planować inwestycję, a mieszkańcy Komorowa powoli zacierają ręce.