Powiat z dofinansowaniem

5

54 tysiące złotych dofinansowania dla Powiatu Pruszkowskiego na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie. Środki pochodzą z programu rządowego na lata 2015-2020.

W społeczeństwie wzrasta liczba osób starszych. Seniorzy nie chcą być bierni, lecz stawiają na aktywne uczestnictwo w życiu lokalnym. Pojawiają się Uniwersytety Trzeciego Wieku, ośrodki kultury tworzą ciekawe oferty dla osób starszych. Liczne zajęcia i interesujące formy spędzania czasu zapewniają Dziennego Domu Senior+. Taka placówka została uruchomiona w styczniu 2019 roku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Wcześniej Powiat przeprowadził niezbędne prace modernizacyjne, aby budynek mógł jak najlepiej służyć seniorom.

Osoby starsze mogą korzystać z bogatej oferty zajęć. Dostępne są usługi edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne i terapeutyczne. Uczestnictwo w zajęciach pozwala zadbać o zdrowie, a także rozwijać zainteresowania i poznawać nowe rzeczy. W placówce osoby starsze mogą liczyć na wsparcie pracownika socjalnego, gorący posiłek, a także indywidualną pracę, której celem jest aktywizacja. Oferta skierowana do osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Warto wspomnieć, że usługi są częściowo odpłatne.

Powiat Pruszkowski, tak jak i w ubiegłym roku, otrzymał dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie. Kwota wsparcia wynosi 54 tysiące złotych i pochodzi z programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 – Edycja 2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+.