Powiat wybuduje rondo

107

Skrzyżowanie dróg powiatowych DP 3101W oraz DP 3103W w Młochowie jest bardzo niebezpieczne. Wkrótce w tym miejscu powstanie rondo.

Wyjaśnić należy, że chodzi o skrzyżowanie ul. Platanowej, Księdza Bronisława Markiewicza oraz drogi w kierunku Krakowian i Woli Krakowiańskiej. Skrzyżowanie to jest w kształcie litery T, a widoczność na nim jest bardzo ograniczona, głównie przez budynek plebanii, ale także przez gęste zarośla przy skrzyżowaniu. W tym miejscu kierowcy wymuszają często pierwszeństwo przejazdu sądząc, że główna droga prowadzi z Platanowej do ks. B. Markiewicza, ponieważ ten kierunek biegnie niemal po linii prostej. Niestety tak nie jest, o czym wyraźnie informują znaki drogowe wskazujące pierwszeństwo przejazdu. Z tego skrzyżowania korzystają często kierowcy nie znający tego miejsca i to oni głównie powodują kolizje.

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego zauważyło problem tego miejsca podczas objazdu dróg powiatowych i niedługo powinniśmy doczekać się skutecznego rozwiązania. Powiat podpisał umowę z firmą Droprojekt Piotr Dworczyk na projekt budowy ronda na tym skrzyżowaniu. Po jego wybudowaniu bezpieczeństwo użytkowników ulegnie zdecydowanej poprawie.

Przy okazji nasuwa się refleksja, że warto, aby władze samorządowe pomyślały również o remoncie drogi w kierunku Krakowian, szczególnie na odcinku od skrzyżowania wzdłuż linii parku, do pierwszego zakrętu za stawem. Ten odcinek jest w fatalnym stanie technicznym i wymaga szybkiej przebudowy. Prace te dobrze byłoby przeprowadzić przy okazji przebudowy skrzyżowania, które i tak będzie musiało być wyłączone z użytkowania na czas prowadzonych robót.

Powiat konsekwentnie realizuje politykę poprawy dróg powiatowych, dzięki której przejazd na trasie od S8 przez Młochów ulega dużym zmianom. Niedawno oddane zostało do użytku przebudowane skrzyżowanie przy Szkole Podstawowej w Ruścu. Zmodyfikowana została geometria skrzyżowania, utworzone pasy do lewoskrętu, przejścia dla pieszych z azylami i pulsującymi światłami ostrzegawczymi. Wprowadzono również ograniczenie prędkości. Wszystkie te działania poprawiły drożność skrzyżowania i bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza uczniów. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 988 tys. złotych.

Trasa od S8 Aleją Kasztanową, ulicą Platanową i dalej wzdłuż parku przez Krakowiany jest połączeniem tras S8 i DK7, z którego korzysta wielu kierowców, dlatego poprawa bezpieczeństwa na tej trasie jest niezwykle istotna.