Nowe zasady segregacji odpadów

200

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2016 r. oraz uchwały Rady Gminy Grodzisk Maz., od 1 stycznia weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Zgodnie z nowymi zasadami, odpady należy zbierać do worków LDPE o odpowiednich kolorach według następującego klucza:

SZKŁO – worek zielony

PAPIER – worek niebieski

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE – worek żółty

ODPADY BIODEGRADOWALNE – worek brązowy

ODPADY ZMIESZANE (niesegregowane) – gromadzimy w pojemniku

Gmina dostarczy każdemu właścicielowi posesji pakiet startowy worków do selektywnego gromadzenia odpadów: na szkło – 2 szt., papier – 2 szt., metale i tworzywa sztuczne – 5 szt., odpady biodegradowalne – 5 szt. Przy odbiorze odpadów firma odbierająca posegregowane odpady pozostawi taką ilość worków, jaką odebrała z odpadami od właściciela posesji.

Harmonogram odpadów dostarczany będzie do mieszkańców w formie ulotki, będzie także opublikowany na stronie internetowej www.grodzisk.pl w zakładce ochrona środowiska/gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sytuacji, gdy w wyznaczonym terminie odpady nie zostaną odebrane, należy zgłosić reklamację do firmy zajmującej się odbiorem odpadów, Zakładu Gospodarki Komunalnej, tel. 22 755 51 97, lub Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, Wydział Ochrony Środowiska, tel. 22 755 55 34 wew. 221.

W przypadku zmiany firmy odbierającej odpady, mieszkańcy nie muszą składać ponownie deklaracji. Należy to uczynić w przypadku zmiany właściciela nieruchomości lub zmiany liczby mieszkańców (korekta deklaracji).

Opłaty za odbiór odpadów należy uiszczać w dotychczasowej formie – przelewem na rachunek bankowy gminy, gotówką w kasie UG lub kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w paw. Nr 7 na targowisku miejskim.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Chrzanowie Dużym 15A. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 PSZOK przyjmuje bezpłatnie następujące odpady:

– odpady segregowane

– zużyte baterie i akumulatory

– zużyty sprzęt AGD i RTV

– meble i inne odpady gabarytowe

– zużyte opony

– odpady remontowo–budowlane

– odpady biodegradowalne

– chemikalia

Nie są przyjmowane przeterminowane leki, które należy wrzucać do pojemników w aptekach.