Porozumienie w sprawie wiaduktu

224

Pruszkowscy radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumień z Piastowem i Powiatem Pruszkowskim w sprawie budowy wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.

Temat przeprawy pojawił się kilka lat temu. Początkowo bardziej prawdopodobna wydawała się opcja budowy tunelu, jednak z czasem koncepcja uległa zmianie. Ostatecznie postawiono na przeprawę przez tory PKP w postaci wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską. W tym działaniu kluczowe jest zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych i zmotoryzowanych.

Prace związane z inwestycją wchodzą w kolejny etap. – W związku z trwającym opracowywaniem projektu budowy wiaduktu w ul. Grunwaldzkiej, inwestycji, która jest i będzie realizowana z Powiatem Pruszkowskim i miastem Piastów, zachodzi obecnie potrzeba zawarcia porozumienia. Umożliwi to miastu Pruszków występowanie w roli zarządcy nowopowstałego układu drogowego. To pełnomocnictwo jest potrzebne przede wszystkim do występowania w imieniu obu samorządów o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz umożliwia nam zaprojektowanie układu drogowego z wykorzystaniem już istniejących działek danego zarządcy drogi oraz podziałów w imieniu zarządcy drogi. Oba te porozumienia to krok do przodu, ponieważ w krótkim czasie spodziewamy się decyzji pozwolenia na budowę wiaduktu – przedstawiła sprawę Elżbieta Korach, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Pruszkowa.

Radni przyjęli dwie stosowne uchwały w tej sprawie. Porozumienie z Piastowem jest niezbędne w kwestii prawa do zarządzania i dysponowania częścią pasa drogowego ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Gimnazjalnej. Ponadto, zarządca będzie mógł zaprojektować i wybudować fragmenty dróg gminnych na terenie miasta.  W przypadku powiatu chodzi o dysponowanie częścią pasa drogowego ulic: Bohaterów, Tuwima, Broniewskiego i Warszawską. Warto zaznaczyć, że strony podpiszą odrębne porozumienia w sprawie finansowania inwestycji.