Podsumują rok

0
213

W poniedziałek 17 czerwca odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, podczas której odbędzie się debata podsumowująca ubiegły rok działalności samorządu.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z 2018 roku zobowiązuje burmistrza do przedstawienia radnym raportu o stanie gminy do końca maja. Dokument jest całościowym podsumowaniem działalności burmistrza w minionym roku, jest również sprawozdaniem z podejmowanych działań, realizacji zadań, prowadzonej polityki i strategii działania samorządu. Raport ten stanowi także podstawę do debaty na temat kierunków i strategii podejmowanych działań służących przyszłemu rozwojowi gminy.

– Rok 2018 był bardzo dobrym rokiem pod względem zrealizowanych inwestycji, na które przeznaczyliśmy ponad 25 mln złotych. Wyróżnia go także wysokość pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje budowlane i modernizacje. Najlepszą weryfikacją podejmowanych i zrealizowanych działań była ocena dokonana przez mieszkańców w czasie ubiegłorocznych, jesiennych wyborów samorządowych, w których ponad 83% dokonało swoistego, pozytywnego skwitowania 8 lat mojej dotychczasowej pracy i ponownie mi zaufało, powierzając ster naszej gminy na kolejne 5 lat – napisał w podsumowaniu raportu burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Debata nad przedstawionym dokumentem odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 17 czerwca o godzinie 15.00 w sali przy ulicy Turystycznej 4. W debacie mogą wziąć udział również mieszkańcy. Z uwagi na ograniczenia czasowe, liczba mieszkańców ograniczona jest do 15. Aby jednak zabrać głos, konieczne jest złożenie pisemnego zgłoszenia (druk do pobrania ze strony UG) do Przewodniczącego Rady Miejskiej, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 007) do piątku 14 czerwca do godziny 14.00.

Przed debatą warto zapoznać się z przedstawionym przez burmistrza raportem, który opublikowany jest na stronie Urzędu Gminy.