Podkowa przyjazna rowerzystom

0
187

Podkowa Leśna jako jedyna gmina mazowiecka zdobyła certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Od kilku lat w Polsce obserwuje się znaczny wzrost popularności turystyki rowerowej, jako aktywnej formy spędzania wolnego oraz ekologicznego środka transportu. Wzrasta świadomość społeczeństwa, dlatego rower staje się bardzo modny, i coraz częściej wykorzystywany przez mieszkańców wszystkich miejscowości. Zapewnia przy tym aktywność fizyczną konieczną dla zachowania zdrowia.

Władze samorządowe coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z rozwoju turystyki rowerowej, dlatego inwestują w rozbudowę sieci szlaków rowerowych oraz popularyzują jej rozwój.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od 2012 roku organizuje ogólnopolski konkurs „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych samorządów, które doceniają walory rozwoju turystyki rowerowej. Jury ocenia nie tylko działalność inwestycyjną w budowę ścieżek i tras rowerowych, ale również organizację imprez rowerowych, dbałość o bezpieczeństwo rowerzystów oraz wspieranie działalności organizacji skupiających miłośników turystyki rowerowej.

Podczas tegorocznej VIII edycji konkursu, którego rozstrzygnięcie miało miejsce podczas Bike_Expo w Kielcach, za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej, certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” w kategorii gmina do 10 tys. mieszkańców otrzymała Podkowa Leśna.