Po 50% na nową siedzibę

0
291

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Wapiennej w Pruszkowie będzie miał nową siedzibę. Chęć wsparcia inwestycji zadeklarowała Fundacja Pruszyńscy, która gotowa jest pokryć 50% kosztów.

Wiadomo, że warunki lokalowe to podstawa – zarówno na poziomie gospodarstwa domowego, jak też instytucji. Przedstawiciele powiatu pruszkowskiego zdawali sobie sprawę z konieczności podjęcia działań dotyczących obecnej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Priorytetem są odpowiednie warunki dla edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wiadomo było, że należy podjąć kroki, aby uczniowie mogli uczyć się w komfortowych warunkach, bo obecna siedziba SOSW lata świetności ma już za sobą. Budynek funkcjonuje od 1962 roku i z biegiem czasu jego stan się pogarsza. Powiat pruszkowski powziął za cel budowę nowej siedziby ośrodka, lecz na przeszkodzie stawały finanse. O sprawie mówiło się od pięciu lat. Cierpliwość opłacała się, w końcu przyszedł wyjątkowy dzień i dla SOSW zza chmur wyjrzało słońce.

Starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza oraz prezes zarządu Fundacji Pruszyńscy – Krzysztof Pruszyński podpisali list intencyjny, dotyczący dofinansowania budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej. Nie da się ukryć, że to zdecydowany krok do przodu, a nawet przełom w sprawie. Fundacja jest gotowa pokryć 50% kosztów inwestycji.

Realizacja nowej siedziby ośrodka ma zostać podzielona na dwa etapy. W pierwszym planowana jest budowa obiektu z przeznaczeniem na ośrodek dydaktyczno-terapeutyczny, wraz z kuchnią, stołówką i świetlicą. Istotnym elementem będzie część sportowo-rekreacyjna. Planowane jest wykonanie m.in. sali sportowej, boiska wielofunkcyjnego czy też plac zabaw. Drugi etap prac związany jest z budową internatu, w którym przebywać mogłyby dzieci uczące się poza miejscem stałego zamieszkania. W ten sposób powstałby nowoczesny, funkcjonalny i przede wszystkim kompleksowy obiekt zapewniający właściwe warunki do edukacji.

Z nowej siedziby ośrodka mogłoby korzystać 150 uczniów.