Perspektywy 2019

63

Niedawno Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała tegoroczny ranking szkół średnich – liceów ogólnokształcących i techników. W sumie ocenie poddano 1500 szkół z całej Polski, w tym 1000 liceów i 500 techników.

W rankingu Liceów Ogólnokształcących uwzględnione zostały szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których w maju 2018 roku zdawało maturę minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W zestawieniu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.

Kryteriami oceny w rankingu liceów były sukcesy w olimpiadach, matura z przedmiotów obowiązkowych i matura z przedmiotów dodatkowych.

W ocenie średnich szkół technicznych przyjęto następujące kryteria:  sukcesy w olimpiadach, matura z przedmiotów obowiązkowych, matura z przedmiotów dodatkowych i wyniki egzaminu zawodowego.

Każda ze szkół lokujących się w górze tabeli jest dumna z odniesionego sukcesu, który jest wspólnym dziełem pedagogów, uczniów i władz samorządowych. Pozycja szkół oznaczana jest znakiem graficznym potwierdzającym pozycję szkoły, który wprowadzony został przez organizatorów rankingu na wniosek dyrektorów szkół i nauczycieli. Dobrze bowiem taki zdobyty „znak jakości” umieścić na swojej stronie internetowej, gdzie jest wyraźnym sygnałem dla wybierających odpowiednią dla siebie szkołę uczniów i rodziców.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, szkoły mają prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości: dla liceów – Złota Szkoła – miejsca 1-200, Srebrna Szkoła – miejsca 201-500, Brązowa Szkoła – miejsca 501-1000, zaś dla techników – Złota Szkoła – miejsca 1-100, Srebrna Szkoła – miejsca 101-300, Brązowa Szkoła – miejsca 301-500.

A oto jak w rankingu wypadły szkoły z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego.

Licea (miejsce na Mazowszu/miejsce w Polsce)

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO w Milanówku – 34/118

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie – 63/269

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie – 99/486

Podkowiańskie  Liceum Ogólnokształcące nr 60 w Podkowie Leśnej – 105/554

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie – 106/559

Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 w Milanówku – 147/827

Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 w Grodzisku Maz. – 149/844
Społeczne  Liceum Ogólnokształcące nr 23 w Pruszkowie  –  >150/943

 

Technika.

Technikum nr 1 w Grodzisku Maz. – 35/263

Technikum w ZS Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Maz. – 48/404

Technikum Budowlane w ZS nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie – 80/>500

Ponieważ wielu uczniów z miejscowości podwarszawskich wybiera średnie szkoły w stolicy, podajemy również pierwszą dziesiątkę szkół w Warszawie.

  1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica – Ochota
  2. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV – Praga Płn.
  3. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego – Śródmieście
  4. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego – Śródmieście
  5. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy – Śródmieście
  6. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej – Śródmieście
  7. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego – Śródmieście
  8. LXVII LO im. Jana Nowaka–Jeziorańskiego – Śródmieście
  9. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika – Wola
  10. LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Żoliborz