Pańska i Przytorowa na tapecie

99

Do końca listopada planowana jest przeprowadzenie modernizacji ul. Pańskiej. Magistrat ogłosił również przetarg ma zaprojektowanie budowy ul. Przytorowej.

Przebudowa Pańskiej jest konieczna ze względu na stan nawierzchni. Chodzi o odcinek między ulicami 3 Maja i Poznańską. Ul. Pańska jest doskonale znana mieszkańcom Pruszkowa i okolic z racji mieszczącego się tam targowiska. Za kilka miesięcy jakość drogi ulegnie zmianie. Planowane prace nie dotyczą wyłącznie modernizacji nawierzchni. W ramach remontu powstanie nowe odwodnienie, zjazdy i chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej. Nawierzchnia drogi będzie asfaltowa. Jednym z elementów inwestycji będzie wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. 3 Maja.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy ul. Pańskiej. Władze miasta zakładają, że remont drogi potrwa do końca listopada.

Tymczasem ul. Przytorowa czeka na dokumentację projektową. Pruszkowski magistrat rozpoczął działania zmierzające do budowy drogi. Pierwszy krok to wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego, przygotowanego do uzyskania niezbędnych decyzji do rozpoczęcia inwestycji. Zgodnie z założeniami, ul. Przytorowa zostanie wybudowana z połączeniem do ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Staszica oraz z dowiązaniem do ul. Gomulińskiego. – Istotnymi elementami projektu będą budowa jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także wodociągu i przebudowa kanalizacji deszczowej. Całość inwestycji zostanie zwieńczona ulicznym oświetleniem i pętlą autobusową – poinformował wiceprezydent Pruszkowa Konrad Sipiera.

Warto dodać, że na wykonanie projektu budowy ul. Przytorowej przewidziano 18 miesięcy.