Otwierają urząd

75

Urząd Gminy Michałowice już przyjmuje interesantów. Rzecz jasna, obowiązują ograniczenia. Jakie sprawy załatwimy przy Al. Powstańców Warszawy?

Władze gminy zdecydowały się umożliwić mieszkańcom załatwienie części spraw w budynku urzędu. Od czwartku 14 maja w magistracie będzie możliwość m.in. dokonywania płatności w kasie oraz składania dokumentów w biurze podawczym. W dalszym ciągu do dyspozycji mieszkańców pozostanie skrzynka podawcza umieszczona w przedsionku urzędu. Pracownicy danego referatu będą obsługiwali interesantów wyłącznie przy wyznaczonych stanowiskach w Sali Obsługi Interesanta. Obowiązują również limity osób przy stanowiskach tj. kasa, biuro podawcze, dowody osobiste i meldunki, działalność gospodarcza oraz przy stanowiskach wyznaczonych do obsługi przez pracowników referatów – przy danym stanowisku będzie mogła przebywać 1 osoba. Limit ten nie obowiązuje m.in. w sytuacji, gdy obsługa dotyczy osoby, która z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w załatwieniu danej sprawy – dopuszcza się wówczas obecność 2 osób.

Należy również pamiętać o standardowych już środkach ostrożności, czyli dezynfekcji rąk, zasłanianiu nosa i ust, noszeniu rękawiczek jednorazowych oraz zachowywaniu bezpiecznej odległości 2 m.

W dalszym ciągu urzędnicy zachęcają, by w miarę możliwości kontaktować się z urzędem telefonicznie i elektronicznie – przez e-mail, ePUAP i eUrząd.