Opieka podczas strajku

65

Negocjacje protestujących nauczycieli z wicepremier Beatą Szydło nie przyniosły rozwiązania. Rodzice uczniów zmuszeni są do szukania alternatywnych rozwiązań.

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście pomoc rodziny, dlatego niepracujący dziadkowie są teraz na wagę złota. Niestety nie zawsze ich opieka jest możliwa, dlatego rodzice muszą szukać pomocy gdzie indziej. Samorządy niewiele mogą pomóc, ponieważ zarówno w Grodzisku jak i w Nadarzynie w akcji protestacyjnej udział biorą praktycznie wszyscy nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie, co uniemożliwia zapewnienie w jakiejkolwiek opieki w szkołach i przedszkolach. Do dyspozycji pozostają w zasadzie tylko prywatne placówki, ale te każą sobie za opiekę zapłacić zgodnie z cennikiem.

W gminie Grodzisk Mazowiecki, na czas trwania akcji protestacyjnej, w publicznych jednostkach gminy przygotowana została specjalna oferta dla dzieci od 7. roku życia. Zajęcia te będą prowadzone m.in. w obiektach Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w wybranych świetlicach miejskich i wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, zapisów na zajęcia oraz zestawienia dostępnych obiektów, zamieszczane są na stronach poszczególnych jednostek oraz na stronie gminy.

W Nadarzynie akcja protestacyjna prowadzona jest w szkołach: SP w Nadarzynie, SP w Ruścu wraz z oddziałami przedszkolnymi, SP w Woli Krakowiańskiej, SP w Młochowie, SP w Kostowcu, LO w Nadarzynie. W tych placówkach zajęcia dydaktyczne są zawieszone. Szkoły te zapewniają zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.30-15.30, jednak ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.

Również wszystkie przedszkola publiczne z terenu gminy Nadarzyn przystąpiły do akcji protestacyjnej. W placówkach prowadzone są tylko zajęcia opiekuńcze, nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Gminny Zespół Oświatowy informuje, że na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy wypłacany przez ZUS.
Zgodnie z art. 32 w/w ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka w wieku do ukończenia 8 lat. O zasiłek starać się może rodzic objęty ubezpieczeniem chorobowym. Może to być zarówno ubezpieczenie obowiązkowe, jak i dobrowolne. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% wynagrodzenia rodzica. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Urząd Gminy Nadarzyn podaje informację dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Ruścu o placówkach niepublicznych dysponujących wolnymi miejscami:

1) Przedszkole Niepubliczne SMYK SC, ul. Graniczna 10, 05-830 Nadarzyn, tel.: 607 615 231:
– grupa 4-latków – 10 miejsc;
– grupa 5-latków – 10 miejsc;
– grupa 6-latków – 10 miejsc;

2) Niepubliczne Przedszkole Kubuś, ul. Przemysłowa 68, Rozalin, 05-831 Młochów, tel.: 22 112 01 87:
– 10 wolnych miejsc;

3) Przedszkole Niepubliczne MALUCH, ul. Komorowska 20, 05-830 Nadarzyn, tel.: 509 130 107:
– grupa 5-latków – 3 miejsca;

4) Przedszkole Niepubliczne JUPIK, ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn, tel.: 22 729 92 81 lub 728 662 112:
– grupa 3-latków – 3 miejsca;
– grupa 4-latków – 3 miejsca;

5) Przedszkole Niepubliczne BAJKOWY LASEK, Staraj Wieś, ul. Sympatyczna 3, tel.: 502 060 022:
– grupa 3- i 4-latków – 8 miejsc;
– grupa 5- i 6-latków – 7 miejsc.

O warunkach zapisu i pobytu dziecka decydują organy prowadzące w/w placówki.

Niedogodności spowodowane prowadzoną akcją protestacyjną są z pewnością ogromnie uciążliwe dla rodziców. Została chyba jednak przekroczona pewna granica cierpliwości i wytrzymałości psychicznej. Apelowanie do sumień, etyki zawodowej, misyjnego charakteru pracy nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, strażaków czy policjantów już nie przyniesie spodziewanego przez rząd rezultatu. Z nielicznymi wyjątkami, protest nauczycieli, mimo uciążliwości jakie generuje, zyskał społeczną akceptację, a to daje nadzieję, że nauczyciele odzyskają szacunek, na jaki zasługuje ich praca.