Oddziały przygotowania wojskowego

0
63

Od 1 września w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie mają zostać utworzone klasy o profilu przygotowania wojskowego. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego złoży do ministra obrony narodowej wniosek w tej sprawie.

Postępowanie jest podyktowane zmianą przepisów. Od stycznia br. o utworzeniu oddziałów przygotowania wojskowego będzie odpowiedzialny minister obrony narodowej, do którego organ prowadzący placówkę zobowiązany jest złożyć wniosek. W związku z tym powiatowi radni podjęli stosowną uchwałę. – Przede wszystkim ma upoważnić zarząd do przygotowania i złożenia wniosku do ministra obrony narodowej. Chęć utworzenia takich oddziałów wyraził Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. Jedną klasę na poziomie liceum ogólnokształcącego, drugą w technikum – tłumaczyła podczas ostatniej sesji Małgorzata Kucharska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w pruszkowskim starostwie. – Przypominam, że w tej szkole na każdym poziomie jest taka klasa. Szkoła ma już pewne tradycje w tym względzie i chciałaby to kontynuować. W związku z tym prośba o upoważnienie zarządu do przygotowania takiego wniosku – dodawała.

Zarząd ma czas do 31 marca na dopełnienie wszelkich formalności. – Szkole bardzo na tym zależy, bo ma już wypracowane metody pracy, doświadczenie w tym względzie, a przede wszystkim chętnych uczniów, którzy chcieliby przyjść do takiej klasy – podkreślała Małgorzata Kucharska.

Radni upoważnili zarząd do podjęcia kroków w celu złożenia wniosku o utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w piastowskiej placówce. 25 obecnych było „za”.