Nauka z budową w tle

91

Każdego dnia uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza mogą obserwować, jak prowadzone są prace związane z rozbudową placówki. Miasto zapewnia, że budowa nie utrudnia młodzieży nauki.

Inwestycja ma priorytetowe znaczenie dla Piastowa. O konieczności rozbudowy liceum i budowy hali sportowej mówiło się od kilku lat. W tym roku miasto podpisało umowę na wykonanie inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszt zadania to ponad 80 mln zł. Efekty mają być widoczne w ciągu 19 miesięcy, licząc od maja 2019 roku.

Zaawansowanie robót wynosi 15%. Dotychczas wykonano roboty ziemne pod całość inwestycji oraz fundamenty, rozpoczęto działania związane z odwiertami pod dolne źródła ciepła, a także przełożono sieć kanalizacji kolidującej. Ponadto gotowy jest łącznik między halą sportową a częścią edukacyjną. Zdemontowano starą część kotłowni. Na zaawansowanym etapie są prace związane z sieciami zewnętrznymi oraz wykonaniem stropu żelbetowego.

Młodzież wróciła do szkoły, a w pobliżu placówki realizowane są prace budowlane. W takich przypadkach kwestia bezpieczeństwa to podstawa. – W budynku liceum podczas roku szkolnego nie są wykonywane żadne prace remontowo-budowlane. Teren budowy jest szczelnie wygrodzony i zabezpieczony przed wstępem osób trzecich (w tym uczniów i pracowników liceum). W lipcu przygotowano i obudowano bezpieczne wejście do budynku liceum od ulicy Harcerskiej – informuje nas Anna Lorens z Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Wiadomo, że roboty budowlane bywają głośne, co może wpływać na pracę szkoły. Miasto uspokaja. – Prace budowlane wykonywane poza terenem szkoły nie utrudniają pracy uczniom, ponieważ główny front robót związanych z pracami ziemnymi, zbrojarskimi, prace betonowe i żelbetonowe wykonano w wakacje. Zewnętrzne prace zaplanowane są do końca tego roku kalendarzowego. Zajęcia w budynku liceum odbywają się bez utrudnień – zapewnia Anna Lorens.