Nagrodzeni za nowoczesność

0
140

Szpital Zachodni otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2019 w kategorii „Innowacyjna medycyna”.

Polska Nagroda Innowacyjności to program gospodarczy prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję „Forum Przedsiębiorczości” – dodatku ukazującego się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wyróżnienie jest przyznawane firmom, instytutom, uczelniom i instytucjom w uznaniu ich innowacyjności i kreatywności.

W tym roku w gronie nagrodzonych znalazł się Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. Kapituła konkursu doceniła w ten sposób prowadzony w placówce pilotażowy program leczenia pacjentów z udarem niedokrwiennym. Od niedawna bowiem w grodziskim szpitalu stosuje się metodę tzw. trombektomii, czyli usuwania skrzepów blokujących dopływ krwi do mózgu za pomocą stenów lub cewników. Stosowana z powodzeniem od kilku lat na Zachodzie technika jest znacznie skuteczniejsza od leczenia farmakologicznego, w Polsce jednak dopiero raczkuje.

Fot. Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

Oprócz wprowadzenia trombektomii, konkursowe jury doceniło szpital również za inne unowocześnienia. Jednym z nich jest system kolejkowy, porządkujący pracę personelu, zapisujący wszystkie wykonane czynności i uspokajający pacjentów oczekujących na pomoc. Kolejna nowinka to zdalny monitoring pacjentów z wszczepionym defibrylatorem, który pozwala lekarzom obserwować stan pacjenta, a w razie potrzeby wezwać go do szpitala. Zainstalowane niedawno kamery w salach operacyjnych umożliwiają ordynatorom współpracę i konsultacje z zespołem podczas wykonywanych zabiegów. Dużą nowością jest też zautomatyzowany system serwisowy, który zdalnie śledzi stan i lokalizację aparatury medycznej, zgłasza awarie oraz przypomina o okresowych przeglądach sprzętu. Innowacją, z którą mieszkańcy Grodziska zdążyli już dobrze się zapoznać, są kioski telemedyczne. Zainstalowane m. in. w Mediatece i ośrodku zdrowia w Żabiej Woli kioski umożliwiają samodzielne wykonanie podstawowych badań. Wyniki są następnie przekazywane do lekarzy, którzy w ten sposób uzyskują dostęp do pełnej informacji o pacjencie.

Dyrektor placówki mgr Krystyna Płukis podkreśla, że wprowadzenie innowacji było możliwe dzięki dobrej współpracy kierownictwa szpitala z władzami powiatu grodziskiego. – Starosta i radni nigdy nie przeciwstawiali się proponowanym przeze mnie planom rozszerzenia i rozwoju działalności medycznej szpitala, w tym wdrażania nowych metod leczenia. Wspierają nas, również finansowo, w naszych odważnych działaniach dla dobra pacjentów – opowiada Krystyna Płukis w rozmowie z Biznes Plus.