Nabór trwa

158

Dzienny Dom Seniora w Komorowie rozpoczął działalność i uczestnicy korzystają z przygotowanej oferty. Nadal są wolne miejsca, więc zainteresowani mogą składać zgłoszenia.

W trosce o ludzi starszych tworzone są Dzienne Domy Seniora. Placówka taka powstała przy ul. Ceglanej 2D w Komorowie. Seniorzy mogą tu korzystać z szeregu usług, od poniedziałku do piątku, przez osiem godzin dziennie. Oferta placówki obejmuje m.in. gorący posiłek, dostęp do przekąsek i napojów, pomoc w podstawowych czynnościach, usługi edukacyjne w postaci warsztatów i pogadanek, spotkań tematycznych czy też zapewnienie aktywności ruchowej i kinezyterapii. Jednym słowem – seniorzy w ciekawy sposób mogą spędzić czas w większym gronie. W ten sposób nie są skazani na samotność i mogą rozwijać swoje zainteresowania.

Z usług Dziennego Domu Seniora w Komorowie korzysta dziesięć osób, choć placówka przygotowana jest na 30. – Proces rekrutacji trwa od stycznia, a aktualna liczba zgłoszeń jest zgodna z przewidywaniami. Jest to nowa oferta pomocowa w gminie. Decyzja o systematycznym spędzaniu kilku godzin poza domem nie jest łatwa i wymaga silnej motywacji ze strony uczestnika. Ważne jest, aby seniorzy mogli samodzielnie decydować o uczestnictwie, a zanim podejmą taką decyzję, mogli uzyskać szczegółowe informacje, zapoznać się z miejscem, z personelem oraz ofertą – tłumaczy Katarzyna Stygińska z Urzędu Gminy Michałowice.

W związku z wolnymi miejscami, nabór wciąż trwa. Trzeba być mieszkańcem gminy Michałowice i mieć ukończone 60 lat. Korzystanie z placówki jest nieodpłatne dla tych, których dochód wynosi 1402 zł dla samotnie gospodarujących oraz 1056 zł dla mieszkających z rodziną. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można otrzymać pod numerem telefonu: 022 350 91 67 lub 533 012 565, a także na stronie internetowej: http://www.gops.michalowice.pl/dzienny-dom-senior.html. – Zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji, nabór trwa w systemie ciągłym, do wyczerpania limitu 30 miejsc. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, zostanie stworzona lista rezerwowa, na podstawie której będzie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja w przypadku zwolnienia miejsc – podkreśla Katarzyna Stygińska.