Modernizacja średnicówki

78

Jak informuje PKP PLK, komfort podróżowania pociągami linii średnicowej ulegnie dalszej poprawie, opracowywany jest bowiem projekt przebudowy linii Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia.

Inwestycja, która jest kolejnym krokiem w kierunku „ucywilizowania” infrastruktury kolejowej, ma zapewnić większe możliwości sprawnych połączeń zarówno dalekobieżnych, jak też aglomeracyjnych. Wyraźnie wzrośnie przepustowość linii – z 16 do 24 par pociągów na godzinę na linii podmiejskiej, oraz z 14 do 20 par pociągów na linii dalekobieżnej. Umożliwi to lepsze dopasowanie rozkładu jazdy, a także większy komfort podróżowania.

Dużej modernizacji poddane zostaną stacje. Wszystkie perony na stacji W-wa Zachodnia zostaną podwyższone, kompleksowo wyposażone i zadaszone. Przejście podziemne będzie przedłużone i poszerzone. Zwiększona zostanie liczba miejsc dla podróżnych oczekujących na pociąg. Na perony będzie można dostać się windą i ruchomymi schodami, co znacznie ułatwi korzystanie osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zmiany czeka również system informacji podróżnych o przyjazdach i odjazdach pociągów. Dzięki współpracy z samorządem Warszawy, w trakcie prac modernizacyjnych utworzony zostanie podziemny przystanek tramwajowy pod stacją Warszawa Zachodnia.

Przystanek Warszawa Śródmieście również zostanie przebudowany i rozbudowany. Po realizacji inwestycji zwiększona zostanie przepustowość, wybudowane zostaną dwukrawędziowe perony, zaś po zmianach przystanek zyska status stacji. Mamy również znakomitą informację dla pasażerów dojeżdżających do stolicy kolejką WKD. Pomiędzy Warszawą Centralną, Warszawą Śródmieście a metrem przy rondzie Romana Dmowskiego powstanie przejście podziemne ułatwiające przesiadki z pociągów do komunikacji miejskiej. PLK stworzą możliwość przedłużenia łącznika bezpośrednio na stację metra. Dzięki współpracy z urzędem miasta, perony WKD będą mogły być przesunięte do Warszawy Śródmieście. Te rozwiązania tworzą spójny i bardzo funkcjonalny układ komunikacyjny w sercu stolicy.

– PKP Polskie Linie Kolejowe SA opracowują szczegółowe projekty przebudowy linii średnicowej. Dzięki nowym rozwiązaniom częstotliwość przejazdu pociągów po torach aglomeracyjnych będzie wynosiła 2,5 minuty. Nowe urządzenia sterowania ruchem będą mniej zawodne, zwiększy się poziom bezpieczeństwa. Stolica zyska lepsze połączenia kolejowe na następnych kilkadziesiąt lat – mówi Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Rozważana jest również budowa nowych przystanków w rejonie ronda de Gaulle`a oraz w pobliżu Wybrzeża Kościuszkowskiego. W trakcie prac planowane jest przywrócenie historycznego wyglądu mostu średnicowego.

Duże zmiany czekają również stację Warszawa Wschodnia, gdzie przebudowane i zadaszone zostaną perony, na które będzie można dostać się ruchomymi schodami.

Projekt ubiega się o współfinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.