Medal dla dyrektora Książnicy

0
202

Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej Grzegorz Zegadło został odznaczony medalem „Pro Masovia”. Wyróżnienie przyznawane jest osobom zasłużonym dla rozwoju Mazowsza.

Wysiłek, zaangażowanie i ciężka praca przynoszą efekty, które służą społeczeństwu. Osoby oddane sprawie są doceniane za swoją działalność. Medal pamiątkowy „Pro Masovia” otrzymał Grzegorz Zegadło, który od marca 1982 roku pracuje w pruszkowskiej bibliotece – obecnie Książnicy Pruszkowskiej – a od 1993 roku jest dyrektorem instytucji. Wyróżnienie „Pro Masovia” przyznawane jest za całokształt działalności, która przyczynia się do rozwoju gospodarczego, społecznego bądź kulturalnego Mazowsza.

Grzegorz Zegadło bez wątpienia jest oddany swojej pracy, która stanowi jego pasję. Bibliofil, bibliotekarz, pedagog, publicysta, a także autor wielu publikacji, w tym monografii „Książnica Pruszkowska 1903-2003”. Na swoim koncie ma także zbiór opowiadań „Nie tylko Krutynia”. Zegadło publikował m.in. w „Kurierze Pruszkowskim”, „Nad Utratą”, „Bibliotekarzu”, stale współpracował z „Głosem Pruszkowa”. Zainicjował i organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Cypriana Kamila Norwida, który ma wysoki prestiż i poziom oraz jest znany w całym kraju.

Grzegorz Zegadło aktywnie działa na rzecz przybliżania wiedzy o Pruszkowie i powiecie pruszkowskim. 19 listopada dyrektor Książnicy otrzymał medal „Pro Masovia”, który w imieniu marszałka województwa mazowieckiego wręczyli starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza, wicestarosta Zdzisława Zielińska, członek zarządu powiatu Agnieszka Kuźmińska oraz zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki urzędu marszałkowskiego Izabela Stelmańska.