Krok w stronę ośrodka

0
248

Na początku czerwca starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza i prezes zarządu Fundacji Pruszyńscy Krzysztof Pruszyński podpisali list intencyjny w sprawie dofinansowania budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Powiat ogłosił przetarg na wykonawcę zadania.

Do finału jeszcze daleka droga, ale sprawa nabiera przyspieszenia. Ważnym krokiem była deklaracja fundacji o gotowości pokrycia 50% kosztów inwestycji. Powiat pruszkowski nadał sprawie bieg i ogłosił postępowanie przetargowe na budowę ośrodka przy ul. Wapiennej. Obecny obiekt jest wiekowy i jego stan jest daleki od ideału.

Wiadomo, że inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszej części planowana jest rozbiórka istniejących obiektów, tj. zadaszonego śmietnika, blaszanej wiaty i betonowych trybun. Ponadto, zdemontowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna. W pierwszym etapie powstanie część dydaktyczna ośrodka wraz z salą sportową. Pomieszczenia zostaną w pełni umeblowane i wyposażone oraz zyskają niezbędną infrastrukturę techniczną, m.in. instalacje, chodniki, ciągi pieszo-jezdne. Planowane jest zagospodarowanie terenu, które obejmie budowę boiska, bieżni, placu zabaw i elementów małej architektury. Drugi etap będzie wiązał się z rozebraniem starego budynku. W tej części powstanie internat oraz wykonane zostaną pozostałe elementy związane z zagospodarowaniem terenu. Przewidywany termin realizacji drugiego etapu to koniec lipca 2022 roku.

Termin składania ofert mija 24 lipca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, być może wykonawcę poznamy jeszcze w wakacje.