Krok w stronę inwestycji drogowych

10

Miasto Pruszków szykuje się do kolejnych inwestycji drogowych. W tym celu radni podjęli uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi samorządami m.in. z powiatem pruszkowskim w sprawie budowy wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.

Inwestycje związane z modernizacją i budową infrastruktury drogowej to kluczowe pozycje w budżetach samorządów. Wszystko po to, aby mieszkańcy mieli dogodne połączenia i odpowiednie warunki do przemieszczania się. Od dłuższego czasu prowadzone są działania zmierzające do powstania wiaduktu, który połączy ulicę Broniewskiego z ulicą Grunwaldzką w Pruszkowie. Spodziewano się, że działania związane z wykonaniem przeprawy nad torami PKP uda się zrealizować szybciej. Obecnie prowadzone są procedury związane z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Niezbędne jest również porozumienie regulujące zasady współpracy przy wykonywaniu zadania pomiędzy miastem Pruszków a powiatem pruszkowskim. Kwestia ta została poddana pod dyskusję radnych miejskich podczas ostatniej sesji. –  Budowa wiaduktu w ul. Grunwaldzkiej to nasza wspólna inwestycja – miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego i miasta Piastów – podkreślała Elżbieta Korach, naczelnik wydziału realizacji inwestycji Pruszkowa. – Oprócz budowy wiaduktu inwestycja obejmuje budowę fragmentu ul. Broniewskiego w nowym przebiegu. Wydanie decyzji ZRID zatwierdzi nowe granice ul. Broniewskiego, przeniesie własność gruntu na nowego zarządcę drogi, czyli w tym przypadku zarząd powiatu i będzie podstawą do wypłacenia odszkodowania – dodawała.

Warto wspomnieć, że inwestycja będzie realizowana przy udziale finansowym PKP PLK. Jak zaznaczono w uzasadnieniu uchwały, wybudowanie wiaduktu to cel publiczny, który będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu pruszkowskiego. Za uchwałą w sprawie porozumienia opowiedziało się 22 pruszkowskich radnych.

Miasto planuje również przebudowę ul. Polnej. Działanie to wiąże się z koniecznością modernizacji skrzyżowania z ul. Gordziałkowskiego. W tym celu konieczne jest zawarcie porozumienia między miastem a powiatem pruszkowskim. Podobnie jest w przypadku inwestycji związanej z remontem nawierzchni ulic Majowej i Pięknej. Konieczna jest zgoda powiatu na udostępnienie części drogi, która umożliwi przebudowę skrzyżowania ul. Pięknej z ul. Bohaterów Warszawy.