Krok po kroku

0
124

Budowa ul. Przytorowej w Pruszkowie ma być krokiem do zmniejszenia ruchu w centrum miasta. Pierwszy etap prac został zakończony.

Ulica Przytorowa ma być elementem większej całości. Zacznijmy jednak od początku. Latem pruszkowski magistrat przeprowadził postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi. Do urzędu wpłynęły dwie oferty. Po analizie dokumentów urzędnicy wybrali wykonawcę, który za realizację zadania zaproponował 237 900 zł. Zamówienie zostało udzielone we wrześniu. To dopiero początek drogi do budowy ul. Przytorowej. – W chwili obecnej został ukończony pierwszy etap prac, tj. opracowanie koncepcji budowy drogi. W najbliższym okresie koncepcja zostanie złożona do opinii wydziałów i akceptacji inwestora. Pozytywne zatwierdzenie koncepcji będzie podstawą do dalszych prac projektowych, których zakończenie, wraz z pozyskaniem decyzji, planowane jest z początkiem drugiego kwartału 2021 roku. Gotowy projekt z decyzją ZRID umożliwi dalszą realizację inwestycji, tj. wyłonienie wykonawcy i budowę drogi ul. Przytorowej – dowiedzieliśmy się w pruszkowskim magistracie.

Na ostateczny efekt w postaci budowy drogi trzeba poczekać kilka lat. Dla władz miasta to istotna inwestycja, która znacznie wpłynie na poprawę ruchu w mieście. – Ulica Przytorowa będzie kolejnym etapem budowy nowego rozwiązania komunikacyjnego w centrum Pruszkowa. W ramach wspólnej strategii komunikacji Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego w chwili obecnej realizowane jest zadanie inwestycyjne starostwa, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Sienkiewicza do ulicy Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie. Nowy ciąg komunikacyjny – ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej, ul. H. Sienkiewicza, ul. Przytorowa – wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w godzinach szczytu w ul. Wojska Polskiego i ul. B. Prusa – poinformowali nas urzędnicy.