Konieczna kolejna koncepcja

132

Konsultacje w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Latter w Pruszkowie nie przyniosły rozstrzygnięcia. W związku z tym przygotowane zostanie kolejne opracowanie.

Temat zagospodarowania terenu przy ul. Latter poruszaliśmy na łamach Przeglądu Regionalnego. Miasto przeprowadziło konsultacje i poddało pod głosowanie trzy koncepcje. W głosowaniu wzięło udział 576 respondentów, z których 308 opowiedziało się za opcją z dwoma małymi boiskami, 221 chciało teren bez boisk, zaś 47 z jednym dużym placem sportowym. W ramach konsultacji odbyło się również spotkanie w przedszkolu przy ul. Antka.

Wydawałoby się, że skoro wybrano jedną z opcji to będzie ona realizowana. Uruchomione zostaną kwestie formalne związane z wyborem wykonawcy, który zajmie się przygotowaniem projektu. Sprawa nie jest jednak taka oczywista. W trakcie konsultacji mieszkańcy zgłosili szereg pomysłów. Pojawiły się głosy o potrzebie stworzenia urządzeń do street workoutu, siłowni plenerowej dla seniorów, konieczności budowy stacji dla rowerów miejskich oraz miejsc parkingowych. – Jednocześnie poruszony został temat ewentualnej współpracy miasta ze Spółdzielnią Mieszkaniową, w ramach której należałoby rozważyć możliwość przebudowania i wykorzystania sportowego boiska znajdującego się aktualnie przy ul. Lalki i zlokalizowania go tam, zamiast na terenie, gdzie ma być urządzony teren w Parku Żwirowisko – informuje Aneta Kozłowska z Wydziału Ochrony Środowiska Pruszkowa.

Sprawa zagospodarowania terenu przy ul. Latter została dokładnie przeanalizowana. Wysłuchano wielu opinii. – Po zapoznaniu się z dostępnymi koncepcjami, Młodzieżowa Rada Miasta oraz Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały koncepcję nr 1 (dwa małe boiska – red.) – podaje Aneta Kozłowska.

Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną uwzględnione. – Prezydent (Jan Starzyński – red.) zdecydował o konieczności wykonania kolejnego opracowania, które w miarę możliwości mogłoby pogodzić oczekiwania mieszkańców – przedstawia przedstawicielka pruszkowskiego magistratu.