Kolejna dotacja dla Grodziska

136

Samorząd Grodziska Mazowieckiego kontynuuje działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Na ten cel Grodzisk Mazowiecki otrzymał kolejną dużą dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 500 000 złotych.

Uzyskane dofinansowanie umożliwi wymianę systemów grzewczych węglowych na gazowe. Część środków przeznaczonych zostanie na termomodernizację i budowę instalacji fotowoltaicznych w szesnastu komunalnych budynkach mieszkalnych, w których mieszkają 274 osoby.

Swoim zakresem projekt obejmie wymianę indywidualnych systemów grzewczych, budowę przyłączy gazowych, budowę wewnętrznych instalacji ciepłowniczych, termomodernizację budynków oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Realizacja programu powinna przynieść wymierne efekty w zakresie rocznej redukcji emisji CO2 o 750 ton oraz znaczne zredukowanie ilości pyłów, Nox i CO, emitowanych do atmosfery.

27 maja w Grodziskiej Mediatece odbyło się spotkanie z mieszkańcami, których posesje pozbawione są przyłączy gazowych. Podczas spotkania mieszkańcy zapoznali się z planem realizacji projektu, wysokości wsparcia przez gminę, możliwego do uzyskania w przypadku wymiany kotłów węglowych na gazowe oraz budowy przyłączy gazowych.

Projekt, którego wartość wynosi 3 790 054,94 zł, ma zostać zrealizowany z końcem roku.