Honorowi Obywatele

124

Ten zaszczytny tytuł nadawany jest mieszkańcom gminy Brwinów za postawę i działalność na rzecz lokalnej społeczności. 9 października w Pałacyku Otrębusy odbyła się uroczystość wręczenia medali oraz dyplomów trojgu mieszkańcom.

Tytuł Honorowego Obywatel Gminy Brwinów przyznaje Rada Miejska, która w tym roku wyróżniła doktor Jadwigę Lubecką-Rumianek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa Krystynę Nowicką oraz działającego społecznie od wielu lat Henryka Tybusia.

Medale oraz dyplomy wyróżnionym mieszkańcom wręczali przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński. Przed ich wręczeniem przedstawione zostały najważniejsze fakty z historii działalności społecznej wyróżnionych obywateli.

Doktor Jadwiga Lubecka-Rumianek jest emerytowanym lekarzem pediatrą, która przez kilkadziesiąt lat dbała o zdrowie wielu pokoleń brwinowskich dzieci. Była lekarzem cenionym za wrażliwość, fachowość i skuteczność, czym zaskarbiła sobie serca matek. Pani doktor pełniła również służbę medyczną podczas rajdów i wycieczek organizowanych przez brwinowskich harcerzy. Dzięki otwartemu sercu, życzliwości oraz gotowości do niesienia pomocy w każdej sytuacji, cały czas cieszy się szacunkiem mieszkańców.

Krystyna Nowicka od ponad 10 lat sprawuje funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, wcześniej była nauczycielką, aktywną harcerką – drużynową a później również zastępcą komendanta hufca ZHP Brwinów i Podkowa Leśna oraz członkiem Rady Chorągwi Mazowieckiej, przez dwie kadencje (1994-2002) była radną miejską.

Henryk Tybuś jest wieloletnim społecznikiem. Przez wiele lat przewodniczył radzie rodziców brwinowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Aktywnie działał w komitecie budowy nowego gmachu szkoły. Pod koniec lat 90. został członkiem zarządu gminy odpowiedzialnym za inwestycje, natomiast w latach 2002-2014 był radnym Rady Miejskiej w Brwinowie. W ostatnich latach zaangażował się w prace komitetu działającego na rzecz upamiętnienia bohatera Powstania Listopadowego Feliksa Nowosielskiego, przewodniczył komitetowi obchodów Roku Wacława Kowalskiego, działał w Towarzystwie Przyjaciół Brwinowa oraz w regionalnym oddziale związku emerytów.

Uroczystość uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Apertus Quartet, który zaprezentował utwory znane z polskich filmów i seriali, we własnych aranżacjach. Był również wielki tort, wspólnie odśpiewane „Sto lat”, kwiaty i wiele serdecznych słów i chwile wzruszeń.