Goście z Chin

61

10 kwietnia w Urzędzie Gminy Nadarzyn odbyło się spotkanie władz gminy z chińskim wiceministrem handlu. Goście z Chin przebywali w Polsce z okazji Forum Gospodarczego Polska-Chiny, które odbyło się w Warszawie 11 kwietnia.

Spotkanie dotyczyło warunków, jakie oferuje gmina średnim i dużym przedsiębiorstwom, między innymi z branży motoryzacyjnej. W spotkaniu wzięli udział wiceminister handlu Chińskiej Republiki Ludowej Bingjin Xu, Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, wójt gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński oraz z-ca wójta Janusz Rajkowski.

Goście interesowali się możliwością eksportu polskich produktów do Chin. Omawiano również koncepcję budowy bazy danych innowacyjnych firm i wysokiej jakości produktów, które ewentualnie mogłyby być eksportowane do tego kraju. Goście zainteresowani też byli pozyskaniem kontaktów handlowych i nawiązaniem współpracy z polskimi producentami, którzy chcą eksportować swoje produkty do Chin. Wiceminister wyraził zadowolenie ze spotkania. Powiedział również, że gmina Nadarzyn jest dobrym miejscem do rozwoju wzajemnych relacji biznesowych. Wyraził również nadzieję na przyszłą współpracę. Lokalizacja gminy oraz przychylność jej władz sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw.
Głównym organem wspierającym Forum Gospodarcze Polska – Chiny jest chińskie stowarzyszenie rządowe CEATEC (China-Europe Association for Technical and Economic Cooperation), akredytowane przez Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej. Forum realizowane jest w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt One Road), która ma na celu poprawę współpracy gospodarczej krajów wchodzących w jej skład.