Działka dla miasta

46

Na mocy decyzji wojewody mazowieckiego działka przy ul. Lipowej w Pruszkowie o powierzchni 8600 m2 trafiła do miasta. Teren ma zostać przeznaczony na potrzeby oświatowe.

Nieruchomość przeszła na własność miasta w wyniku komunalizacji, która jest złożonym procesem. Jak wiadomo początek lat 90. XX wieku wiązał się z licznymi zmianami w naszym kraju. Dotyczyło to również własności gruntów. Nieruchomość przy Lipowej trafiła do miasta Pruszków. – Decyzja wojewody jedynie potwierdza to prawo i stanowi podstawę do ujawnienia go w księdze wieczystej – tłumaczy Monika Michlewicz z Urzędu Miasta Pruszkowa. – Aby jednak gmina mogła wystąpić do wojewody mazowieckiego z wnioskiem o wydanie decyzji, przekazującej z mocy prawa nieruchomość, należało najpierw wystąpić do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie o założenie księgi wieczystej – dodaje.

Postępowanie zmierzające do wydania decyzji komunalizacyjnej zostało wszczęte w czerwcu 2017 roku. Sprawę udało się doprowadzić do finału. Pruszków wszedł w posiadanie pokaźnej działki, która wstępnie ma zostać przeznaczona na cele oświatowe. Czas jednak pokaże, co powstanie na tym terenie. – W chwili obecnej dla omawianego terenu nie ma jeszcze uchwalonego planu zagospodarowania – zaznacza Monika Michlewicz.