Drzewom na ratunek

0
65

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przymierza się do rozbudowy ul. Solidarności w Parzniewie. W projekcie uwzględniono wycinkę 35 drzew. Mieszkańcy i brwinowscy radni sprzeciwili się pomysłowi.

Przebudowa drogi powiatowej to kolejny etap zaplanowanych robót drogowych w Parzniewie. Niedawno brwinowski magistrat poinformował o zakończeniu prac na ul. Wolności. Teraz Powiat ma zająć się rozbudową odcinka od ul. Działkowej do przejazdu kolejowego przy stacji PKP. Inwestycja jesienią uzyskała zezwolenie na realizację i rozpoczęły się ustalenia do projektu.

Właśnie zapisy projektu wzbudziły niepokój mieszkańców i części radnych Brwinowa. Wśród nich znalazła się bowiem informacja o wycince 35 drzew, w tym 31 dębów szypułkowych. Jej powodem ma być potrzeba poszerzenia rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy. Zaalarmowany projektem radny Michał Segit skontaktował się z Powiatem, domagając się rewizji pomysłu wycięcia drzew. – 4 lutego odbyło się spotkanie w tej sprawie na wniosek Grzegorza Kamińskiego, członka zarządu Powiatu Pruszkowskiego – informuje Agnieszka Kuruszwili, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. – Wzięli w nim udział starosta Krzysztof Rymuza, Grzegorz Kamiński oraz pracownicy Wydziału Inwestycji. W trakcie spotkania przeanalizowano projekt ul. Solidarności, który zakładał wycinkę 35 drzew. Warto podkreślić, że zarówno w przypadku projektu, jak i dokumentacji przetargowej wpisany jest obowiązek uzgadniania wycinki każdego drzewa. W trakcie narady ustalono, że drzewa nie zostaną usunięte, pod warunkiem braku kolizji ze ścieżką rowerową i skarpą rowu od strony jezdni.

31 z 35 ujętych w projekcie drzew
to dęby szypułkowe

Zgodnie z zapowiedziami władz powiatu, rów ma zostać poszerzony tylko w miejscach, gdzie nie ma drzew, zaś na istniejących już odcinkach ma zostać pogłębiony i wypielęgnowany. Agnieszka Kuruszwili uprzedza jednak, że w przypadku intensywnych opadów może dochodzić do lokalnych podtopień, a odprowadzanie wody będzie trwało dłużej.

Michał Segit zauważa, że wspomniany rów w obecnym kształcie spełnia swoje zadanie. – Nawet podczas oberwania chmury w rejonie Parzniewa i zachodniego Pruszkowa pod koniec czerwca 2016 r. okoliczne rowy przy ul. Solidarności nie uległy przepełnieniu, zaś po tym zdarzeniu woda utrzymywała się w nich krótko – argumentuje. Mimo deklaracji ze strony Powiatu, Segit zapowiada czujność w tym temacie. –  Na tę chwilę zapewnienia ustne są takie, że drzewa ocaleją – informuje radny na swoim profilu na Facebooku. – Czekamy jednak na wiążące dokumenty.

Aktualnie dobiega końca postępowanie przetargowe na rozbudowę ul. Solidarności. Jeśli złożone oferty mieszczą się w przyjętych kryteriach, wkrótce powinniśmy poznać wykonawcę robót. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy.