Drugie życie dworców

0
172

Kilka dworców z naszego regionu odzyska dawny blask.

Spółka PKP SA rozpisała przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla ośmiu dworców. Wśród nich znalazły się również obiekty w Brwinowie, Jaktorowie i Milanówku. Każdy z projektów został wyceniony osobno.

Dworzec w Brwinowie powstał w połowie lat 30. ubiegłego wieku. W budynku obecnie mieści się niewielka poczekalnia i kasa biletowa, zaś perony są osłonięte charakterystyczną „skrzydlatą” wiatą. W ramach inwestycji obiekt ma zostać gruntownie zmodernizowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mają się tu również pojawić toalety. Wartość renowacji brwinowskiego dworca oszacowano na 157,7 tys. zł.

Nieco więcej, bo ok. 213,5 tys. zł, będzie kosztować modernizacja dworca w Jaktorowie. Oddany do użytku w 1954 r. budynek jest obecnie użytkowany tylko częściowo. W 2015 r., w ramach modernizacji linii kolejowej nr 1, dotychczasowy peron wyspowy wymieniono na dwa perony boczne, pojawiło się również przejście podziemne. W ramach planowanego teraz remontu kasy, toalety i pomieszczenie techniczne zostaną udostępnione z poczekalni. Dodatkowo zaplanowano stworzenie w obrębie dworca lokalu komercyjnego z dostępem z zewnątrz.

Najdroższą częścią inwestycji PKP będzie modernizacja dworca w Milanówku, zbudowanego w 1937 r. W ostatnich latach wymieniono tu tory i odnowiono perony, renowację przeszła również zabytkowa wiata.  Teraz zaplanowano wyburzenie starego budynku przy tunelu od strony miasta i postawienie nowego przy tunelu pod torami. Z uwagi na historyczny charakter obiektu, niezbędna będzie zgoda konserwatora zabytków. Spółka chciałaby, aby nowy dworzec składał się z dwóch budynków spiętych kładką nad torami. W obiekcie znajdą się kasy biletowe, toalety, lokal komercyjny oraz dwie poczekalnie – zamknięta i otwarta (nieogrzewana). Plan przewiduje również postawienie stojaków rowerowych. Koszt modernizacji milanowskiego dworca wyceniono na 359,4 tys. zł.

fot. www.commons.wikimedia.org

Oprócz wymienionych trzech dworców, przetarg obejmuje również modernizację obiektów w Pilawie, Swarzewie, Mrzezinie, Szymankowie i Nałęczowie. Łączna wartość inwestycji wyniesie 2,3 mln zł netto. Oferty w przetargu można składać do 29 października. Przy wyborze zwycięskiej oferty będzie brana pod uwagę wyłącznie cena. Wyłoniony wykonawca będzie miał 36 tygodni od chwili rozstrzygnięcia przetargu na przygotowanie dokumentacji, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Aktualny przetarg to element większej inwestycji PKP SA. W grudniu ubiegłego roku Polska otrzymała 4,5 mld zł wsparcia unijnego na rozwój transportu drogowego i kolejowego. Z tej puli 412 mln zł przeznaczono na remont i budowę 60 dworców na terenie całego kraju. – Ten projekt przyczyni się do budowy infrastruktury dworcowej zapewniającej znacznie lepszą obsługę pasażerów aglomeracji warszawskiej i gmin ościennych. Zapewni też poprawę bezpieczeństwa i przystosowanie obiektów dworcowych do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się – zapowiadał wówczas Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zgodnie z podpisanymi pod koniec zeszłego roku umowami, wszystkie objęte dotacją projekty powinny zostać zrealizowane do 3 grudnia 2021 r.