Drugi tor dla WKD

0
275

Warszawska Kolej Dojazdowa planuje położenie drugiego toru między Grodziskiem i Podkową Leśną.

Dynamiczny wzrost liczby przewożonych pasażerów wymaga podniesienia przepustowości, aby możliwe było zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów. To jednak w obecnej sytuacji nie jest możliwe z uwagi na wąskie gardło, jakim jest jednotorowa linia na trasie Grodzisk Maz. – Podkowa Leśna. Od kilku lat zarząd Warszawskiej Kolei Dojazdowej prowadził prace zmierzające do utworzenia na tym odcinku przejazdu po dwóch torach. Na zlecenie WKD firma Multikonsult Polska wykonała studium wykonalności inwestycji. Ostatnio prace nabrały wyraźnego tempa i ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszystko wskazuje więc, że już niedługo rozpoczną się prace najpierw projektowe, później zaś budowlane. Projekt zakłada nie tylko wykonanie drugiego toru. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie również przebudowa już istniejącej konstrukcji, dobudowa nowych peronów oraz przebudowa przejazdów kolejowych na trasie przejazdu pociągów.

Firma, która wygra przetarg, będzie zobowiązana do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, załatwienia wszelkich uzgodnień i wymaganych pozwoleń, a także opracowania materiałów niezbędnych do przetargu budowlanego.

Wartość inwestycji oszacowana została na 87,7 mln zł. WKD będzie starała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego wysokość może wynieść nawet 85% wartości zadania.