Drogi, pałac i zieleń

0
57

Rada Gminy Brwinów ustaliła budżet na 2020 r. Sprawdziliśmy, jakich inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy.

Tegoroczny budżet zakłada przychody na poziomie niespełna 186 mln zł, zaś wydatki w kwocie 191,5 mln zł. Wynoszący 5,76 mln złotych deficyt częściowo zostanie pokryty ze środków niewykorzystanych w ubiegłym roku, na pozostałą kwotę zostanie zaciągnięty kredyt. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano blisko 39,7 mln zł.

Najdroższą inwestycją zabudżetowaną na ten rok jest dalsza rewaloryzacja pałacu Wierusz-Kowalskich, która pochłonie łącznie 8,4 mln zł. Sporą kwotę, bo 4,2 mln zł przeznaczono na rewitalizację parku miejskiego i budowę Parku Niepodległości przy ul. Lilpopa. Kolejną ważną pozycją na liście inwestycji jest przebudowa targowiska miejskiego – jej koszt to 2,5 mln zł. Istotnym wydatkiem będzie również rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Żółwinie – w 2020 r. na inwestycję zaplanowano 2 mln zł. To pierwszy etap prac, których łączny koszt ma wynieść 10 milionów złotych.

W 2020 r. zaplanowano również budowę dróg gminnych – prace mają pochłonąć łącznie 11 mln zł. Jako najistotniejsze należy wskazać: rozbudowę ul. Pruszkowskiej od ronda W. Kowalskiego do ronda F. Nowosielskiego (2,6 mln zł), budowę ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach Wsi (2,5 mln zł), przebudowę ul. Milanowieckiej w Owczarni i ul. Mieszka I od torów WKD do granicy z Milanówkiem (1,25 mln zł) oraz ul. Kampinoskiej (1 mln zł). Gmina zainwestuje również blisko 2 miliony złotych w rozbudowę sieci dróg rowerowych.

Warto również zaznaczyć, że w tym roku Powiat Pruszkowski zrealizuje szereg inwestycji na terenie gminy Brwinów. Wśród nich znalazła się budowa nowego mostu na Rokitnicy w Milęcinie i kładki pieszo-rowerowej nad Utratą w Mosznie, a także rozbudowa dróg powiatowych w Parzniewie, Milęcinie, Koszajcu i Krosnach Wsi.

Projekt budżetu gminy został poddany pod głosowanie 19 grudnia, podczas ostatniej sesji ubiegłego roku. Uchwała została przegłosowana 14 głosami. Przeciw głosowało dwóch radnych, Dariusz Krzemiński i Karol Kühn (obaj z klubu Prawo i Sprawiedliwość), zaś Małgorzata Jabłońska (również PiS) wstrzymała się od głosu.