Dołożą do usunięcia azbestu

46

Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Swego czasu azbest zyskał popularność jako forma pokrycia dachowego. Spowodowane było to korzystną ceną, dostępnością oraz trwałością materiału. Problem w tym, że azbest jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia. W związku z tym podjęto działania na gruncie prawnym. W czerwcu 1997 r. wydano ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Stopniowo wyroby azbestowe znikają z kolejnych budynków, jednak ciągle prowadzone są działania zmierzające do jego całkowitego wykluczenia. Ma to nastąpić do 31 grudnia 2032 r. W Raszynie realizowane jest zadanie „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Raszyn”.

Aby ubiegać się o środki, mieszkańcy muszą złożyć właściwy wniosek, oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do obiektu budowlanego oraz przedstawić informację o wyrobach zawierających azbest. Dokumenty dostępne są w kancelarii urzędu w pokoju nr 15 oraz w zakładce „Informator – Jak załatwić sprawę” na stronie raszyn.pl.