Dofinansowanie na wymianę pieca

0
71

Do końca maja mieszkańcy gminy Michałowice mogą składać wnioski o dotację na zakup pieca gazowego. Kwota dofinansowania to nawet 7 tysięcy złotych.

Chciałoby się powiedzieć, że sezon zimowy w pełni, ale zapewne byłoby to spore nadużycie. Co prawda nie ma śniegu, ale temperatury w nocy spadają poniżej zera, a w dzień sięgają kilku stopni Celsjusza. W gospodarstwach domowych włączane jest ogrzewanie. Ważna tym względzie jest jakość pieców. Samorządy zabiegają o to, aby mieszkańcy posiadali odpowiednie kotły, co wpłynie pozytywnie na środowisko. W dużym skrócie – chodzi o ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Urząd Gminy Michałowice zachęca mieszkańców do składania wniosków o dotację na zakup pieca gazowego, który ma zastąpić kocioł na paliwo stałe. Co istotne, zakupione urządzenie musi być niskoemisyjne. Trzeba podkreślić, że dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu oraz montażu instalacji czy też doprowadzenia przyłącza gazowego. Dla wnioskującego o dotację istotny jest termin zakupu kotła. Musi on nastąpić po podpisaniu umowy dotyczącej udzielania dofinansowania przez gminę.

O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych. Kluczowe w całym procesie jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na terenie gminy Michałowice. Kolejna kwestia to przyłącze gazowe. Ponadto, wnioskujący musi posiadać piec węglowy niespełniający kryteriów poziomu emisji zanieczyszczeń.

Jak informują urzędnicy, w ramach dofinansowania można otrzymać 7 tys. zł. Należy zaznaczyć, że nie więcej niż 100% poniesionych kosztów. Wniosek o dotację można pobrać na stronie www.piece.michalowice.pl bądź w pokoju 110 w Urzędzie Gminy. Przy składaniu dokumentów należy posiadać odpis zwykły z księgi wieczystej, który potwierdza prawo do dysponowania nieruchomością. Wnioski można składać do końca maja.

Mieszkańcy muszą mieć się jednak na baczności. Jak informuje urząd, na terenie gminy pojawiają się osoby poddające się za kontrolerów pieców i nakłaniają do ich wymiany. Stwierdzają nieużyteczność kotła i mają gotowe do wypełnienia dokumenty. – Informujemy, że gmina nie prowadzi żadnych kontroli związanych ze sprawnością pieców gazowych, a tym samym nie upoważniła do tego żadnych firm i osób – podaje michałowicki urząd. – Jednocześnie zwracamy uwagę, że na wymianę pieca gazowego na gazowy nie przysługuje dopłata z programu gminnego – podkreślają urzędnicy.