Dofinansowanie na PSZOK

0
212

W Piastowie przy ul. Poniatowskiego ma powstać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji.

Jednym z zadań gminy jest troska o porządek, która wyraża się poprzez zapewnienie czystości na jej terenie. Istotne jest stworzenie odpowiednich warunków, aby je realizować. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to nic innego jak miejsce, w którym mieszkańcy mogą zostawić odpady. Warto wspomnieć, że PSZOK musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze, punkt powinien być łatwo dostępny dla mieszkańców. Po drugie, należy zapewnić przyjmowanie takich odpadów jak m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble czy też odpady budowlane i rozbiórkowe.

Na krok w postaci budowy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zdecydował się Piastów. Miasto otrzymało dofinansowanie projektu i podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja wynosi blisko 1,9 mln zł, co stanowi 85% środków kwalifikowanych. Całkowity koszt inwestycji został określony na prawie 2,2 mln zł.

Należy wspomnieć, że projekt składa się z kilku części. Pierwsza obejmuje prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem i instalacją wyposażenia. Kolejna kwestia to przygotowanie dojazdu do PSZOK, co wiąże się z przebudową ul. Poniatowskiego. Ważnym elementem będą działania edukacyjne i informacyjne mieszkańców oraz promocja projektu. Ostatni punkt to obsługa procesu inwestycyjnego.

Realizacja projektu ma nastąpić w tym roku.