Dofinansowanie dróg lokalnych

149

Przedstawiciele samorządów z subregionów warszawskiego i ostrołęckiego otrzymali z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery i przedstawicieli Parlamentu symboliczne czeki z Funduszu Dróg Samorządowych.

W subregionie warszawskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wybudowanych zostanie sześć dróg powiatowych oraz szesnaście dróg gminnych, łącznie ponad 23,65 km. Na realizację inwestycji przekazane zostanie ponad 38,7 mln złotych, co stanowi od 50 do 80 procent szacowanych kosztów inwestycji.

Wśród beneficjentów znalazły się między innymi powiat grodziski oraz gminy Brwinów, Jaktorów i Żabia Wola. Dofinansowane zostaną następujące inwestycje drogowe:

– powiat grodziski – rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W i przebudowa drogi 1509W;

– gmina Żabia Wola – budowa ul. Jana Śląskiego i ul. Krańcowej;

– gmina Brwinów – budowa ul. Wolności w Parzniewie;

– gmina Jaktorów – rozbudowa ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych poprzez rozbudowę sieci dróg oraz poprawę ich parametrów technicznych. Inwestycje te wpłyną również na poprawę bezpieczeństwa w lokalnym ruchu drogowym.

Program wspierania poprawy infrastruktury dróg lokalnych przewiduje dotowanie inwestycji w wysokości 36 mld złotych do 2028 roku. W tym roku na budowę, przebudowę i remonty dróg samorządowych dla województwa mazowieckiego przeznaczone zostały środki w wysokości blisko 626,86 mln złotych.