Dobry klimat

186

Ostatnie lata pokazały, że musimy nauczyć się żyć przy relatywnie wysokich temperaturach, jakie występują u nas w okresie letnim. Złe samopoczucie spowodowane upałami dotyczy nie tylko dorosłych, ale także uczniów, przedszkolaków oraz dzieci w żłobkach.

Zbyt wysoka temperatura i związane z tym przegrzewanie organizmu powodują złe samopoczucie i brak koncentracji. Dlatego też podczas tegorocznych upałów w wielu szkołach lekcje były skracane lub dzieci miały zawieszone zajęcia lekcyjne. Od dość dawna w biurowcach, dużych sklepach czy dworcach standardowym wyposażeniem jest klimatyzacja. W szkołach, przedszkolach czy żłobkach to jednak wciąż rzadkość. Istnieje pogląd, że jest ona szkodliwa dla młodych organizmów, dzieci rzekomo przeziębiają się, stają mało odporne na infekcje są atakowane przez rozwijające się w instalacji mikroorganizmy. Zdaniem fachowców jednak klimatyzacja szkodliwa jest jedynie wówczas, gdy nie dba się o jej czystość lub gdy pracuje na niewłaściwie ustawionych parametrach. Regularnie czyszczona i odgrzybiana instalacja oraz właściwe jej ustawienie sprawiają, że dzieci mają zapewnione komfortowe warunki, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Właściwie dobrane parametry nie tylko nie dopuszczają do przegrzewania młodych organizmów, ale zapobiegają również przesuszeniu powietrza, co często ma miejsce podczas upałów.

Samorząd Nadarzyna podjął w tym roku decyzję, aby gminne placówki edukacyjne stopniowo wyposażać w instalacje klimatyzacyjne. Już w tym roku niektóre szkoły i przedszkola zabezpieczyły w swoich budżetach środki na zakup i montaż klimatyzatorów. Pierwsze placówki, w których dzieci poczują komfortowy klimat to Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, w którym zainstalowanych zostanie 5 klimatyzatorów, Przedszkole Publiczne w Młochowie – 3 klimatyzatory, Przedszkole Publiczne w Wolicy – 2 klimatyzatory, Przedszkole Publiczne w Nadarzynie – 3 klimatyzatory oraz Szkoła Podstawowa w Ruścu, w której zamontowane zostaną 2 klimatyzatory.

To oczywiście nie jest koniec akcji, w dalszych latach montowane będą kolejne instalacje, dzięki którym nadarzyńskie dzieci będą przebywały w placówkach o doskonałym klimacie.