Dobra passa WKD

0
200

Warszawska Kolej Dojazdowa to jeden z najbardziej lubianych środków komunikacji publicznej, którym mieszkańcy linii grodziskiej dojeżdżają do Warszawy. Wielu z nich darzy wręcz tę kolejkę ogromnym sentymentem.

WKD odnotowuje systematyczny wzrost liczby przewożonych pasażerów. W ubiegłym roku uzyskała rekordowy wynik w swojej nowej historii, natomiast w I półroczu tego roku z przejazdu kolejką WKD skorzystało o 81 325 pasażerów więcej, niż w analogicznym okresie rekordowego 2018 r. W pierwszym półroczu 2019 r. WKD przewiozła aż 4 403 373 pasażerów. Tak dynamiczny wzrost przewozów był możliwy dzięki mądremu zarządzaniu kolejką przez obecną spółkę. Od grudnia 2018 r. rozbudowana została oferta przewozowa, wprowadzająca dodatkowe pociągi w porze popołudniowego szczytu komunikacyjnego w dni powszednie, co w połączeniu z wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów, w znacznym stopniu przyczyniło się do osiągniętego rezultatu. W drugiej połowie ubiegłego roku zniesione zostało ograniczenie czasowe dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów, a także umożliwiono bezpłatny przewóz rowerów w weekendy i święta. Wprowadzone zostały także nowe zasady przejazdów w ramach biletów miejskich na obszarze Podkowy Leśnej i Pruszkowa. Wszystkie te konsekwentnie wprowadzane działania dały znakomity rezultat.

Wszystko wskazuje na to, że niedługo liczba przewożonych przez WKD pasażerów wzrośnie jeszcze bardziej. Spółka otrzymała właśnie informację o przyznanym dofinansowaniu budowy drugiego toru z Grodziska Mazowieckiego do Podkowy Leśnej. Inwestycja ta została bowiem zakwalifikowana do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spośród wszystkich zgłoszonych do dofinansowania projektów, dofinansowanie uzyskały jedynie dwa, w tym projekt WKD „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Budowa drugiego toru będzie kosztowała blisko 108 mln złotych. Na ten cel przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 74,6 mln zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.

Jak już informowaliśmy, w lipcu podpisana została umowa na przygotowanie kompletnej dokumentacji, której realizacja potrwa dwa lata. Po jej opracowaniu spółka WKD rozpocznie budowę drugiego toru. Inwestycja zlikwiduje wąskie gardło trasy WKD, którym jest jednotorowy odcinek na ruchliwym i mocno obciążonym odcinku od Grodziska Mazowieckiego do Podkowy Leśnej.