Decyzja ministra uchylona

0
179

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie majątku „Dobra Ziemskie Michałowice”.

Przed wojną teren należał do rodu Grocholskich. W 1948 r. obszar, o którym mowa, został znacjonalizowany na podstawie dekretu o reformie rolnej. Obecnie znajduje się na nim wiele domów oraz budynków użyteczności publicznej. Każdy dbał o swoje gospodarstwo i spokojnie żył, jednak spadkobiercy dóbr ziemskich podważali prawidłowość przejęcia nieruchomości. Przedmiotem sprawy jest blisko 170 hektarów położonych w gminie Michałowice. W 2013 r., na wniosek spadkobierców, minister rolnictwa uznał, że orzeczenie nacjonalizacyjne było nieważne. Z czasem przedstawiciele rodu wystąpili z wnioskiem do sądu o zawezwanie do ugody. Chcieli zapłaty odszkodowania w wysokości ponad pół miliarda złotych za wspomniane grunty.

Cała sytuacja wywołała niepokój wśród zamieszkujących teren. Sprawa dotyczy ponad 1,7 tys. właścicieli gruntów na terenie Michałowic. Decyzja ministra została zaskarżona przez część mieszkańców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżący podkreślali, że nie wzięto pod uwagę ich praw jako obecnych właścicieli. Skarga została oddalona w 2016 r., ale zainteresowani na tym nie skończyli. Mieszkańcy, gmina Michałowice, gmina Raszyn i Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

22 października odbyła się rozprawa, podczas której zapadły istotne rozstrzygnięcia. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA z 21 września 2016 r. oraz decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. Ponadto oddalone zostały skargi kasacyjne gminy Raszyn, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz osób, którym nie przysługiwały tytuły prawne do działek. – Najistotniejszą częścią uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego był fakt, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczeń z 1948 r. z powodu rażącego naruszenia prawa. W związku z powyższym postępowanie administracyjne dotyczące majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” będzie ponownie rozpatrywane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który będzie związany oceną prawną zawartą w tym wyroku – poinformował Urząd Gminy Michałowice.

Warto podkreślić, że wyrok jest prawomocny.