Czyste powietrze

0
221

Zewsząd słyszymy głosy o konieczności troski o czyste powietrze. Jednym ze sposobów jest zmniejszenie zanieczyszczeń przez domy jednorodzinne. Pomocne mogą być w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Regularnie słyszymy informacje o złym stanie powietrza i wysokim natężeniu pyłów PM10 i PM2.5. W takich przypadkach zaleca się jak najkrótszy okres przebywania na zewnątrz. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży, osób zmagających się z chorobami układu oddechowego bądź serca i seniorów. Jednakże każdy z nas może wpływać na stan środowiska, korzystając z komunikacji miejskiej zamiast poruszania się samochodem oraz ogrzewając budynki odpowiednimi materiałami. Często jednak niektóre działania wiążą się ze sporymi kosztami. Na szczęście osoby fizyczne mogą pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Czyste powietrze” zmierza do zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wytwarzanych przez domy jednorodzinne. Jego przedmiotem jest wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków. Z jednej strony to ochrona środowiska, z drugiej szansa na oszczędności.

O dofinansowanie, w formie dotacji bądź pożyczki, w ramach programu mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych bądź wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przedmiotem dofinansowania może być wymiana pieców oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odnawialnych źródeł energii oraz montaż wentylacji mechanicznej. Uczestnictwo w projekcie „Czyste powietrze” pozwala na zwrot części poniesionych kosztów na inwestycję. Dotacja liczona jest maksymalnie do 53 tys. zł, z kolei minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł. Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M + 70 punktów bazowych (nie mniej niż 2% rocznie), spłata: do 180 miesięcy.

Podpisywanie umów w ramach programu możliwe jest do 31 grudnia 2027 r., zaś zakończenie wszystkich prac musi nastąpić do 30 czerwca 2029 r. Wniosek w ramach projektu „Czyste powietrze” można złożyć drogą internetową: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu.